Home > Konsumenter oroar sig över stigande priser

Konsumenter oroar sig över stigande priser

Stigande priser har lett till att konsumenter säkrar mot inflation. Prognoserna indikerar att priserna kommer fortsätta att stiga, och även Core CPI i USA kommer till slut komma ikapp.

Idag är den första fredagen av den nya handelsmånaden. Som vanligt upptar NFP-rapporten i USA all plats i finansiell media idag. Andra ämnen som det har skrivits om flitigt denna vecka har framförallt handlat om stigande inflation.

För traders och investerare är inflation väldigt viktigt. Valutatraders vet att centralbankerna har ett mandat att kontrollera inflationen. Kortfattat justerar de räntor så att inflationen ligger nära en önskvärd nivå. Detta är det mandat om prisstabilitet som alla centralbanker i den utvecklade världen har.

Investerare arbetar oftast med ett mer långsiktigt perspektiv. De brukar tolka fundamentala aspekter av marknaden och sikta på riktiga ökningar mot slutet av året, netto efter inflation. Men om inflationen ser ut att stiga, vilket den ser ut att göra enligt de senaste rapporterna, brukar marknadsdeltagare och konsumenter leta efter sätt att säkra upp mot denna inflation.

Tecken på stigande inflation finns överallt. Amerikanska småföretag höjde under pandemin priserna till nivåer som inte har setts på tio år. Oron kommer inte nödvändigtvis från hur mycket priserna har stigit, utan den vertikala linje som de har följt.

Core CPI i USA följer oftast prisförändringar hos småföretag, så Fed kan känna sig tvungna att hantera en högre inflation snabbare än väntat.

Bostadspriserna stiger kraftigt

När inflationen stiger, eller när den förväntas stiga, brukar investerare och konsumenter välja alternativa investeringar, exempelvis i form av fastigheter.

Detta bekräftas nu då bostadspriserna har upplevt sin snabbaste ökning på över 15 år. Tiden en fastighet befinner sig på marknaden har sjunkit till mindre än en vecka, vilket antyder att köppressen kommer fortsätta. Återigen används fastigheter som ett sätt att säkra mot inflation.

Timmer har stigit med 530% de senaste 12 månaderna, och fortsätter att stiga. När man tittar på diagrammet ser man ett diagram som ser ut som en kryptovaluta, men skillnaden är att timmer är en råvara och en klassisk säkring mot inflation. Timmer skördas under perioder då priserna är höga, och träden växer när priserna minskar.

ISM Manufacturing-rapporten i USA släpptes för ett par dagar sedan, och den visade att priserna just nu är extremt höga. Förra gången som prisindexet var så högt som det vi såg april låg inflationen på över 5%.

Den amerikanska regeringen har vidtagit åtgärder, och finansminister Janet Yellen antydde denna vecka att en omfördelning kan leda till en smärre ökning av räntan. Marknaderna uppskattade inte detta, och sjönk direkt. Men om Fed och finansdepartementet inte ingriper kan de hamna bakom inflationskurvan snabbare än vad de trodde.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto