Home > Kontantbud på Cision 60 kr- nya rekar i Sandvik, Betsson, ICA och Lucara Diamond

Kontantbud på Cision 60 kr- nya rekar i Sandvik, Betsson, ICA och Lucara Diamond

Cision kontantbud 60 SEK
Cision kontantbud 60 SEK

I Oktober förra året skrev Tradingportalen en långsiktig köprekommendation på Cision, i samband med att vi redde ut turerna kring Fingerprint Cards. Då stod aktien i dryga 35 SEK. Idag lägger Meltwater ett kontantbud på Cision om 60 kronor per aktie.

Budet är villkorat att ägare motsvarande 80 procent av kapital och röster accepterar budet. Det framgår av ett pressmeddelande. Det liggande budet från GTCR, eller budbolaget Blue Canyon, ligger på 55:10 kronor och löper ut på fredag den 4 april. Meltwater är en konkurrent till Cision i Nordamerika och en sammanslagning skulle enligt Meltwater skapa en global ledare inom PR-tjänster och mediabevakning.

”En sammanslagning, tillsammans med de synergier som därigenom skapas, skulle vidare möjliggöra betydande investeringar i produktutveckling och säljorganisation, varigenom verksamheterna i de båda bolagen skulle stärkas till fördel för såväl medarbetare som kunder”, skriver Meltwater. Meltwater lägger budet utan att först efterfråga en rekommendation från Cisions styrelse.

”Meltwater är av uppfattningen att det ligger i Cisions aktieägares intresse att erbjudandet offentliggörs så snart som möjligt, vilket lett till att tillräcklig tid för Meltwater att genomföra sina slutliga kontakter med bolagets styrelse inte medgivits” heter det mot bakgrund av det initiala budet löper ut imorgon, fredag.

Bland övriga nyheter under torsdagen märks bland annat en del förändringar i rekommendationer. JP Morgan sänker riktkursen för Sandvik med 7 kronor, till 70 kronor.

Rekommendationen för aktien är undervikt. SEB Equity Research sänker rekommendationen för Betsson till behåll från tidigare köp.

Remium inleder bevakning av gruvbolaget Lucara Diamond med en köprekommendation och riktkursen 15 kronor. Det framgår av en analys daterad den 3 april.

Carnegie sänker sin rekommendation för Ica till behåll, från tidigare köp. Nedgraderingen återspeglar stark kursutveckling den senaste tiden, en hög värdering, ihållande osäkerhet om Icas norska verksamhet och svag försäljning på sistone på den svenska marknaden.

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto