Home > Köp SEB inför bokslutsrapport och sälj Swedbank

Köp SEB inför bokslutsrapport och sälj Swedbank

SEB är Nordea Equity Researchs favoritaktie i den svenska banksektorn inför bokslutsrapporterna, medan Swedbank är minst föredragen.

Det framgår av en analys daterad 9 januari från Nordeas bankteam, där Rickard Henze just anslutit från ABG.

”Vi tycker att risk/reward är bäst för SEB då påverkan från lägre korträntor är mindre, de kapitalmarknadsrelaterade intäkterna förväntat starka, kostnadskontrollen sannolikt strikt och då utdelningsökningen bör vara den största i sektorn. För Swedbank väntar vi oss att motvinden i räntenettot återkommer och ser heller inget utrymme för överraskningar i utdelningen”, skriver Nordea Equity Research.

Sammantaget är synen på sektorn positiv, kapitalet väntas fortsatt vara temat och Nordea Equity Research tror att de banker som släpat efter i avkastning på eget kapital kommer att vara de bankaktier med bäst utveckling under 2014.

Nordea Equity Research drar följande slutsatser av sin djupanalys av framtida kapitaluppbyggnad och kommande regulatoriska förändringar i den svenska banksektorn:

* kapitalpositionerna är mer likvärdiga bankerna emellan än vid än första anblick, speciellt om riskvikterna på bolån skulle höjas till 35 procent.

* det finns inget överskottskapital i dag, men då bankernas riskvägda tillgångar väntas vara oförändrade kommande två-tre år spås också kapitaluppbyggnaden vara avsevärd.

* aktiemarknadens förhoppningar kring potentiella återköp eller extrautdelningar väntas sannolikt skifta till förväntningar på kraftigt höjda ordinarie
utdelningar.

”Det bör resultera i att direktavkastningen hos bankerna ser väldigt attraktiv ut, att uppfattningen av risken minskar och att värderingarna ökar”, sammanfattar Nordea Equity Research sin syn på de svenska storbankerna.

Nordea Equity Research sänker sin rekommendation för Swedbank från köp till behåll med riktkurs 195 kronor.

För SEB är rekommendationen köp, med riktkurs 95 kronor, och för Handelsbanken behåll med riktkurs 316 kronor.

I tillägg till den i allmänhet positiva synen på sektorn, med avstamp i attraktiva värderingar, ser Nordea Equity Research uppsida i prognoserna för Danske och en möjlig multipelexpansion för DNB, favorit i den nordiska banksektorn.

DNB har en köprekommendation med riktkurs 125 norska kronor och Danske Bank köp med riktkurs 150 danska kronor.

Nordea Equity Research lämnar ingen rekommendation på sin moderbank, men konstaterar att Nordea kommer ut väl i sammanhanget i värdering, på kapital och direktavkastning.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto