Home > Köp Tradedoubler, Transmode, Nordea och Cavotec

Köp Tradedoubler, Transmode, Nordea och Cavotec

Affärsvärlden ger en rad köprekommendationer i veckans nummer, och aktierna som hyllas är Tradedoubler, Transmode, Nordea och Cavotec.

BuyInternetannonseringsbolaget Tradedoubler har två gånger tidigare i år fått köprekommendationer av Affärsvärlden, men ännu är det för tidigt att kliva av aktien.

Att de gamla institutionella huvudägarna, Alecta och SEB, har släppt greppet om Tradedoubler och att en rejäl ommöblering i styrelsen föreslagits inför en extrastämma i slutet av september är några av de faktorer som Affärsvärlden gillar, varför köprekommendationen behålls och riktkursen justeras upp till 27:50 kronor.

Det snabbväxande teknikbolaget Transmode har utvecklats starkt, men även här anser Affärsvärlden att aktien fortfarande är köpvärd. Alla parametrar för en fortsatt stark tillväxt finns på plats, då den kraftiga ökningen av bland annat smarta telefoner och läsplattor gynnar bolaget. Rekommendationen blir köp och riktkursen sätts till 120 kronor på ett års sikt.

Storbanken Nordea tyngdes i våras av en statlig aktieförsäljning, och under senare tid av ökade kapitalkrav. Värderingen är fortfarande lägre än för konkurrenterna, och enligt Affärsvärldens prognos är Nordea den enda storbanksaktie som fortfarande handlas under tio gånger årsvinsten. Köp rekommenderas, med riktkursen 85 kronor.

Sist ut är verkstadsföretaget Cavotec, som enligt Affärsvärlden har mer att ge trots att aktien gått starkt. Tillväxtambitionerna inom företaget är höga framöver, och om nuvarande ledning får hållas kommer bolaget med en kombination av förvärv och naturlig tillväxt att nå sitt mål om att öka försäljningen med mer än det dubbla under en kommande konjunkturcykel. Affärsvärlden rekommenderar köp med en riktkurs på 38 kronor på ett års sikt.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto