Home > Koppar – Avvakta i väntan på utbrott

Koppar – Avvakta i väntan på utbrott

Man brukar säga att kopparpriset är en bra indikator på hälsotillståndet i världsekonomin. När aktiemarknaderna började falla kraftigt efter ökad oro följde basmetallen koppar med i fallet och sjönk med ca 10 procent.

Största efterfrågan kommer från Kina, men det innebär inte att vi kan bortse från händelserna i Europa och USA. Vid förra krisen exporterade Europa och USA sig sig ur krisen då Kina tog tillfället i akt att importera billiga råvaror och accelerera sina infrastrukturella investeringar samtidigt som inflationen hölls nere.

Beroendet av tillväxtmarknaderna med Kina i spetsen än stor och det finns en klar risk för en fördjupad avmattning till följd av Kinesisk åtstramning. I diagrammet nedan pekar den ledande indikatorn ner.

Under natten visade statistik att Kinas inköpschefsindex för industrisektorn steg till 49,8 i augusti från 49,3 i juli. Detta minskade investerares oro för att den kinesiska ekonomin håller på att bromsa in.

Kina, Leading index, Composite Leading indicators
Kina, Leading index, Composite Leading indicators

Teknisk analys koppar

Terminen med leverans i september föll kraftigt i början av augusti, men har sedan stabiliserats och handlats inom ett relativt snävt intervall. Intervallet sträcker sig från 3,90 upp till 4,04 och volymen har avtagit rejält sedan utförsäljningen i samband med turbulensen i början av augusti.

Trenden på kort sikt som utgörs av det glidande medelvärdet på 20 dagar pekar ner, medan den medellånga och längre trenden är neutral.

Ta position: Att ta position i koppar kan tex. göras med terminen HG eller via CFD. Läs mer om CFDs på CFD-handel.se

Slutsats: I vanlig manér ges kortsiktig köpsignal vid utbrott på ovansidan och säljsignal vid utbrott på nedsidan.

Teknisk analys koppar (daily)
Teknisk analys koppar (daily)
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto