Home > Koppar – Köp på rekyler i den kortsiktiga upptrenden

Koppar – Köp på rekyler i den kortsiktiga upptrenden

Under måndagen kom det officiella inköpschefsindexet för Kinas industri in under förväntningarna i och med en nedgång till 50,4 i oktober, jämfört med 51,2 föregående månad. Här låg förväntningarna på en uppgång till 51,8.

Däremot steg HSBC China Flash PMI till 51,1 i oktober från 49,9 i september, vilket indikerar att tredje kvartalets inbromsning endast var tillfällig och efterfrågan på råvaror från världens största konsument kommer förbli stark.

Bland de svenska börsbolagen är det framför allt Boliden och Lundin Mining som påverkas positivt vid ett högre kopparpris och negativt vid ett lägre pris.

Official PMI (NBS) och PMI (HSBC)
Official PMI (NBS) och PMI (HSBC)

Ser vi tekniskt på kopparpriset i ett långsiktigt perspektiv (något till några år) så kan vi konstatera att kopparpriset befunnit sig i en positiv primärtrend sedan 2009, men övergick till en fallande trend i mitten av september efter att basmetallen föll genom den stigande trendlinjen. I veckodiagrammet nedan kan vi även se att kursen föll ner på översålda nivåer i början av oktober, men att Stochastics nu pekar upp.

Teknisk analys koppar (veckodiagram)
Teknisk analys koppar (veckodiagram)

I ett kortar perspektiv (någon dag till några veckor) började trenden peka upp förra veckan när råvarumarknaden rusade. Priset på koppar upplevde förra veckan den största ökningen sedan 1986. Nu korrigerar priset ner mot stödet 3,44 och momentum indikatorn visar att kursen är överköpt kortsiktigt.

Slutsats: Att handla kopparterminen kan man tex. göra via certifikat eller CFDs. Eftersom trenden är positiv på kort sikt bör vi leta efter tillfällen att agera som köpare. Nästa köptillfälle inträffar vid en notering strax ovanför 3,44. Stop loss föreslås placeras strax under stödnivån.

Teknisk analys koppar (dagsdiagram)
Teknisk analys koppar (dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto