Home > Koppar: Produktionen av koppar understeg efterfrågan

Koppar: Produktionen av koppar understeg efterfrågan

Den globala produktionen av koppar understeg efterfrågan med 81.000 ton i februari 2012, efter ett underskott om 29.000 ton i januari.

Säsongsjusterat understeg produktionen efterfrågan med 100.000 ton. Det skrev International Copper Study Group, ICSG, i ett pressmeddelande på torsdagskvällen.

Den globala användningen beräknas ha ökat med 6 procent under januari-februari jämfört med samma period 2011. Uppgången hänvisas till en ökad efterfrågan i Kina, som under perioden stod för 43 procent av den globala efterfrågan. Efterfrågan i Kina steg 29 procent under perioden efter att nettoimporten av raffinerat koppar stigit med 95 procent, medan övriga regioner noterade en nedgång om 6,5 procent.

ICSG noterar dock att den kraftig stigande efterfrågan i Kina orsakades av en svag jämförelseperiod och stigande oförtullade lager.

Den globala produktionen av raffinerad koppar steg 4 procent under årets två första månader. Primärproduktionen var upp 5 procent medan andrahandsproduktionen, från skrot, minskade med 1 procent.

Kapacitetsutnyttjandet var januari-februari cirka 78,5 procent, i stort sett oförändrat från samma period förra året.

Kopparpriset klättrade friskt under början av 2012 för att sedan konsolidera under våren. Den konjunkturkänsliga basmetallen har de senaste veckorna fått sig en törn av den minskade riskaptiten globalt.

Koppar (daily chart)
Koppar (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.