Home > Koppar står inför en långsam återhämtning

Koppar står inför en långsam återhämtning

Basmetallerna har haft en svag utveckling senaste åren. Kopparpriset är ner ca 11 procent under 2013 medan aktiemarknaderna i USA klättrat 20 procent i bakgrund av penningpolitiska stimulanser. På torsdagen höjde Moody’s sina utsikter för den globala basmetallindustrin till stabila, från tidigare negativa.

Kopparpriset har länge ansetts vara en bra termometer på hälsotillståndet i världsekonomin och har historiskt korrelerat relativt bra med de ledande aktiemarknaderna.

Den senaste tiden har korrelationen varit låg när kopparpriset pressats av stigande lager och låg efterfrågan medan aktiemarknaderna rusat när investerarkollektivet valt aktier i brist på attraktiva alternativ vid sökande av avkastning.

På onsdagen föll kopparpriset genom botten av det handelsintervall där priset pendlat sedan sommaren 2013. Kortsiktigt är priset översålt och frågan är om inte priset står inför en återhämtning – även på längre sikt. Det tror i alla fall Moody’s.

”De prisnedgångar för basmetallerna – aluminium, koppar, nickel och zink – som ägde rum från februari till juli 2013 har nått botten, men priserna kommer bara att stiga långsamt över de kommande 12-18 månaderna”, kommenterar rapportens författare Carol Cowan i ett pressmeddelande.

Hon varnar vidare för att det högre betyget inte innebär att några betydande förbättringar ligger i korten för basmetallbolagen, bara att förhållandena sannolikt inte kommer att förvärras på medellång sikt.

Moody’s konstaterar också att de globala makroekonomiska indikatorerna endast visar blygsamma tecken på förbättring.

En faktor som talar för en ljusare framtid för basmetallbolagen är dock att nedgången i Kinas metallköp av allt att döma har avstannat. Kina konsumerar minst 40 procent av världens basmetallproduktion, påpekar kreditvärderingsinstitutet.

Koppar
Koppar

Av: Tradingportalen/Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto