Home > Koppars underskott spås vända till överskott 2013

Koppars underskott spås vända till överskott 2013

International Copper Study Group, ICSG, räknar med att efterfrågan på koppar kommer att överstiga utbudet med 426.000 ton 2012. 2013 väntas dock trenden med underskott, som pågått under tre år, vändas till ett överskott om 458.000 ton.

Det framgår av en rapport från ICSG på onsdagen

ICSG noterar samtidigt att det finns stor osäkerhet i prognoserna, där marknadsbalansen kan påverkas flera faktorer, bland annat global ekonomisk inbromsning, skuldproblem i EU, politisk oro i Mellanöstern och produktionsbortfall på grund av strejker och dylikt.

Enligt ICSG skapade verksamhetsproblem, lägre malmhalter, svåra väderförhållanden och strejker svårigheter i gruvproduktionen under första halvan av 2012. Under helåret väntas gruvproduktionen stiga med 2,9 procent, ”en måttlig mängd givet att gruvproduktionen fortsatte att vara relativt stillastående under de föregående tre åren”.

”Tillväxten i gruvproduktionen väntas i huvudsak komma från en återställning av produktionen vid befintliga verksamheter snarare än från nya projekt. Med en del expansion och nya projekt under 2013, väntas gruvproduktionen öka cirka 6,4 procent till 17,5 miljoner ton, även om förseningar i projekt har skjutit upp det mesta förväntade utbudet till 2014 eller senare”, skriver ICSG.

Den raffinerade produktionen bedöms samtidigt hållas tillbaka av brist på koncentrat och nedstängningar på grund av underhåll, och väntas därmed bara stiga med cirka 1,5 procent. Men 2013, när produktionen vid befintliga smältverk återhämtas och nya projekt startas upp, prognostiseras produktionstillväxten till 6 procent.

Den globala efterfrågan väntas i sin tur växa med 2,6 procent 2012 till 20,4 miljoner ton. Tillväxten drivs av att efterfrågan i Kina bedöms stiga med 8 procent, vilket motverkar nedgångar i EU och Japan. 2013 blir efterfrågetillväxten ”måttlig” på 1,5 procent, enligt ICSG.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto