Home > Korrigering i euron efter Tysklands auktion av statskuldsväxlar

Korrigering i euron efter Tysklands auktion av statskuldsväxlar

Euron iscensatte en vändning nedåt i går efter en tysk auktion av statskuldsväxlar som fick investerare att återigen placera sina medel i säkra avkastningstillgångar. I dag kommer valutahandlare vilja vara uppmärksamma, då stor volatilitet på marknaden väntas ske efter nyhetshändelserna från Storbritannien, USA och Kanada.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down up up down up
Veckotrend down up down up up down
Motstånd 1.3074 1.5669 77.97 0.9470 1.0381 0.8419
1.3023 1.5590 77.65 0.9428 1.0267 0.8382
1.2966 1.5555 77.45 0.9384 1.0195 0.8359
Stöd 1.2911 1.5484 77.13 0.9333 1.0137 0.8323
1.2859 1.5440 76.73 0.9300 1.0079 0.8282
1.2840 1.5370 76.61 0.9248 1.0007 0.8264

Ekonominyheter

USD – USD rekylerar efter återgång till mer säkra avkastningstillgångar

Den amerikanska dollarn hade en mycket hausseartad dag i går efter en mindre än entusiastisk tysk auktion av statsskuldsväxlar, vilket fick investerare att söka sig tillbaka mot säkrare tillgångar såsom USD och CHF. Greenbaken såg uppåtgående rörelser mot många av dess viktigaste valutarivaler, särskilt euron och det brittiska pundet. Valutaparet EUR/USD föll långt under den psykologiskt viktiga 1,3000 nivån, medan valutaparet GBP/USD föll under 1,5600 innan det iscensatte en liten korrigering.

Sett till dagens handel väntas rapporter från USA och euroområdet generera stor volatilitet och handlare bör vara redo för tunga marknadsrörelser. Mest noterbart är ADP-rapporten som kommer få en inverkan på US-dollarns valutapar. ADP rapporten är en förelöpare till fredagens NFP-rapport. Även om det inte anses lika tung som fredagens rapport, har den varit känd för att generera stora prisskiftningar.

Analytiker prognostiserar en ADP siffra som kommer in på cirka 176 000 och om denna skulle stämma signalerar det betydande tillväxt inom jobbsektorn för december månad i USA. Om ADP-raporten kommer in på 176 000, kan det öka investerarnas förtroende för den amerikanska ekonomiska återhämtningen och signalera en återgång till mer riskfyllda tillgångar. US-dollarn skulle sannolikt sjunka som en följd. Å andra sidan om morgondagens nyheter kommer in under analytiker prognoser, kan investerare komma till slutsatsen att den ekonomiska återhämtningen inte skett så snabbt som möjligt, och återgå till tillflyktsortsvalutan USD.

EUR – Tysk auktion av statsskuldsväxlar fick euron att gå baisse

Gårdagens tyska auktion av obligationer fick euron att depreciera hela dagen och då särskilt mot USD. Valutaparet EUR/USD föll åter under 1,3000 nivån, i ett tydligt tecken på att investerare saknar förtroende för euroområdets ekonomiska återhämtning. Euron noterade också in en baisse dag mot det brittiska pundet. Valutaparet EUR/GBP föll under hela dagen efter ett bättre än väntat brittiskt PMI byggindex.

När det gäller dagens handel kommer valutahandlare i euron utöver NFP-rapporten vilja hålla ögonen på det brittiska PMI tjänsteindexet. Analytiker förutspår en solid PMI siffra, som om den stämmer kan leda till att euron deprecierar än mer kontra det brittiska pundet. Dessutom bör valutahandlare uppmärksamma varje nyhetsrapport som kommer ut från euroområdet med avseende den aktuella skuldkrisen. Ytterligare negativa nyheter kommer sannolikt att leda till ytterligare baisse rörelse för den gemensamma valutan.

JPY – Tillflyktsortsvalutan JPY noterade uppgångar i onsdags

Den japanska yenen hade en stark hausseartad uppgång i onsdags, särskilt mot mer riskfyllda valutor såsom euron. Samtidigt som förtroendet för den amerikanska ekonomiska återhämtningen ledde till en liten ökning för valutaparet USD/JPY.

JPY kommer sannolikt att behålla sin hausseartade trend mot euron så länge som negativa nyheter om euroområdets skuldkris figurerar i huvudrubrikerna. Med detta sagt bör valutahandlare notera att en positiv NFP-rapport i dag kan bidra till att stärka mer riskfyllda valutor såsom euron mot JPY.

Dessutom kommer fredagens amerikanska NFP-rapport sannolikt att skapa en hel del volatilitet för yenens valutapar. En positiv siffra kan öka risktagande som kan få den JPY att stänga veckan i en nedåtgående trend.

Råolja – Råoljepriset behåller sin kraftiga uppgång

Priset på råolja behöll sin kraftiga uppgång i går, trots vissa smärre nedåtgående rörelse under mitten av dagens handel. Råoljepriset lyckades hålla sig över 102 dollar per fat med de spända relationerna mellan Iran och USA fortfarande höga. Investerare är oroliga för att råoljeleveranserna från Mellanöstern ska stoppas om den nuvarande situationen mellan USA och Iran fortsätter.

I dag kan råoljepriset komma skifta beroende på hur NFP-rapporten kommer in. Ett positivt tal kan öka riskaptiten, som normalt leder till att råvaror som olja stiger. Samtidigt kan en mindre positiv siffra få investerare att återgå till säkrare avkastningstillgångar vilket kan leda till fallande råoljepriser.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Tekniska indikatorer visar att paret kan få se en korrigering uppåt denna vecka. RSI på veckodiagrammet har trätt in i det överköpta territoriet, medan Stokastiska Slow på samma diagram har bildat ett baisseartat kors. Positionerande i en långsiktig hausseartad trend kan vara ett klokt val.

GBP/USD

De flesta långsiktiga indikatorerna visar att det här paret handlas i neutralt territorium, vilket innebär att de stora marknadsrörelserna inte väntas denna vecka. Med detta sagt närmar sig Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet sakta mot det översålda territoriet. Om indikatorn sjunker under -90, kan det vara ett tecken för valutahandlare att ligga långt i sina positioner.

USD/JPY

Efter den baisseartade trenden i slutet av förra veckan, har tekniska indikatorer börjat visa att valutaparet USD/JPY kan vara redo för en korrigering uppåt denna vecka. De dagliga diagrammens indikatorer, som RSI och Stokastiska Slow visar valutaparet i det översålda territoriet. Ligga långt denna vecka kan vara en klok strategi för valutaparet.

USD/CHF

Efter den svaga uppåtgående prisrörelsen för valutaparet USD/CHF förra veckan, visar de tekniska indikatorerna att det kan vända till baisse under de kommande dagarna. Williams Percent Range på det dagliga diagrammet smyger sig sakta mot -20 nivån. Skulle det gå över denna nivå, kan det vara ett tecken på att valutaparet kommer att iscensätta en korrigering nedåt. Valutahandlare kommer vilja hålla ett öga på det dagliga och det veckovisa diagrammet för ytterligare tecken på en baisseartad rörelse.

Wild Card

Silver

De tekniska indikatorerna visar att silver kan falla under handelsdagen i dag. Stokastiska Slow på 8-timmars diagram har bildat ett kors ovanför den övre motståndslinjen, vilket innebär att en baisse rörelse kan uppstå. Dessutom ligger Williams Percent Range på det dagliga diagrammet i det överköpta territoriet. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar idag.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.