Home > Kortsiktigt köpläge i aktier

Kortsiktigt köpläge i aktier

Det säger William De Vijlder, chefstrateg på BNP Paribas, till Nyhetsbyrån Direkt under en pressträff på dotterbolaget Alfred Bergs kontor i Stockholm på fredagen.

Inte minst pekar han på att det fortfarande finns aktörer på marknaden som oroar sig för huruvida en lösning i de amerikanska budgetförhandlingarna kommer att uppnås. Men dessa kommer att behöva ändra åsikt eftersom det är oacceptabelt för amerikanska politiker att inte nå en uppgörelse.

”En uppgörelse kommer i sin tur att leda till förväntningar om positiva makrodata från USA under det första kvartalet, vilket kommer att stödja riskaptiten”, säger strategen.

Han konstaterar att marknaden enbart klarar av att fokusera på en fråga i taget och sedan det amerikanska valet har budgetstupet varit under investerares lupp. Det har dock talats om budgetstupet under längre tid och redan i somras blev det ett stort samtalsämne, påpekar han.

”Men det var inte förrän dagen efter USA-valet oron (för budgetstupet) blossade upp på allvar på marknaden. Dessförinnan visste inte marknaden vilka politiker som skulle behöva ta itu med denna fråga”, säger han.

Andra positiva faktorer i närtid för den allmänna börsutvecklingen är den så kallade januarieffekten, att aktiemarknader tenderar att gå starkt i januari, bland annat till följd av att professionella investerare startar med ett blankt blad och om de inte är väldigt negativa tenderar de att köpa aktier.

Från amerikanskt håll kan även skatteeffekter påverka köpaktiviteten positivt i början av 2013.

En passiv investerare med en ”köp och behåll”-strategi och en placeringshorisont på ett år möter dock en stor kursosäkerhet på aktiemarknaden. Under det närmaste året kommer pendeln att svänga tillbaka till förmån för en aktiv förvaltningsstrategi, enligt William De Vijlder.

Nästa negativa kurspåverkare för sentimentet kan mycket väl bli det italienska valet i mars. När marknaden skakat av sig oron för budgetstupet, är detta en punkt på den politiska agendan som då står inför dörren.

I skuldkrisens spår kommer det även att diskuteras kring huruvida det blir en omröstning om självständighet i spanska Katalonien. Dessutom är det tyskt val under 2013.

Innan det grekiska valet var avklarat och innan ECB-chefen Mario Draghi höll sitt tal i London och ECB sedermera lanserade sitt OMT-program (ett program för köp av enskilda länders statsobligationer) i somras såg det dystert ut, påminner chefsstrategen. Han poängterar samtidigt att skuldkrisen antagligen inte blir värre nu, men att problemen ändå inte är över ännu.

För den passiva investeraren blir rådet från BNP Paribas för 2013 att komponeram en portfölj med statspapper från emerging markets-länder och obligationer med hög ränta samt diversifiera med obligationer från länder som betraktas ha låg risk för betalningsinställelse samt guld.

Han påpekar dock att det inte är intressant att sitta och hålla på säkra obligationer i fem år utan att det med den placeringshorisonten är aktier som gäller för placerare med en ”köp och behåll”-strategi.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto