Home > KPI som väntat i juni

KPI som väntat i juni

Analytikerna hade räknat med att konsumentpriserna skulle ha sjunkit 0,2 procent på månadsbasis och stigit med 1,0 procent jämfört med samma månad 2011, enligt SME Direkts prognosenkät.

Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder (-4,7 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-2,9 procent) samt tjänster och utrustning för telekommunikation (-1,7 procent) bidrog vardera med 0,1 procentenhet nedåt.

Nedgången motverkades av högre priser på utrikes flygresor (10,2 procent), paketresor (8,5 procent) samt livsmedel (1,0 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet uppåt.

Riksbankens prognos från den penningpolitiska uppföljningen, som publicerades den 4 juli, var en KPI-inflation på 1,0 procent i april.

I maj sjönk konsumentpriserna 0,1 procent under månaden, medan inflationstakten uppmättes till 1,0 procent.

KPIF (KPI med fast ränta) sjönk 0,3 procent i juni jämfört med föregående månad och steg med 0,9 procent i årstakt.

Väntat var en uppgång med 1,0 procent i årstakt, enligt SME Direkts prognosenkät. Riksbankens prognosbana pekade mot en uppgång med 0,9 procent i årstakt.

HIKP sjönk 0,3 procent i juni, och steg med 1,3 procent från samma månad föregående år.

De underliggande konsumentpriserna, KPIX, minskade 0,3 procent i juni från månaden före. Jämfört med ett år tidigare steg priserna 1,1 procent.

Av: Direkt

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.