Home > Kraftfull start på avtalad produktionsminskning för oljan.

Kraftfull start på avtalad produktionsminskning för oljan.

Internationella energimyndigheten, IEA, höjer sin prognos för tillväxten i den globala efterfrågan på olja i år. Samtidigt bedöms de avtalade produktionsminskningarna initialt ha uppfyllts till 90 procent. Oljemarknaden avvaktar om detta håller och om det kompenseras på annat håll, vilket förklarar att oljepriset går sidledes.

Det framgår av IEA:s månadsrapport för februari som publicerades på fredagen.

IEA konstaterar att efter starka utfall fjärde kvartalet 2016 (efter kallt väder) har efterfrågan reviderats upp för tredje månaden i rad. Även om efterfrågetillväxten dämpas något i år så ger den senaste tidens förbättring i industrins aktivitet stöd.

IEA räknar med att efterfrågan uppgick till 96,56 miljoner fat per dag i genomsnitt 2016 (96,45 i januari) och uppgår till 97,97 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (97,75).

Efterfrågan väntas därmed ha ökat med 1,57 miljoner fat per dag 2016 och stiga med 1,41 miljoner fat per dag 2017. Det är uppreviderat med 0,11 miljoner fat per dag från föregående prognos för 2017.

Det globala utbudet minskade samtidigt med nästan 1,5 miljoner till 96,4 miljoner fat per dag i januari efter lägre produktion såväl inom som utanför Opec. Det är 730.000 fat per dag mindre än i januari 2016 och Opec visar den första nedgången i årstakt sedan början på 2015.

IEA spår att utbudet från länderna utanför Opec kommer att vara 58,0 miljoner fat per dag i genomsnitt 2017 (58,0).

Tillväxten i utbudet utanför Opec kommer främst från USA, där högre priser ökar investeringsaktiviteten, samtidigt som länge planerade projekt i Brasilien och Kanada fortskrider.

Opecs utbud, nu exklusive Indonesien, minskade med 1 miljon fat per dag till 32,06 miljoner fat per dag i januari.

Bland annat har Saudiarabien minskat sin produktion från 10,45 miljoner fat till 9,98 miljoner fat. Lägre produktion motverkades delvis av högre utbud från Libyen och Nigeria, som är exkluderade från avtalade produktionsbegränsningar.

IEA konstaterar att fokus ligger på efterlevnaden av de avtalade produktionsminskningarna, samt återhämtningen i produktionen i USA. Med en Opec-produktion på drygt 32 miljoner fat per dag bedöms avtalet ha uppfyllts till 90 procent, medan en del producenter, som Saudiarabien, tycks ha gjort mer än vad som krävts.

Även om januariutfallet kan revideras så förefaller det därmed som om Opec har gjort en solid start på den halvårsvisa processen, och den första sänkningen är en av det kraftigaste i Opecs historia av sänkningsinitiativ.

Utanför Opec har Ryssland, som ska sänka gradvis, minskat med 100.000 fat av 300.000 fat, medan Oman dragit ned med 45.000 fat i linje med åtagandet. Kazakstan rapporteras ha legat över målet.

IEA gör ingen prognos över Opec-produktionen under det första halvåret men om den efterlevnad som setts i januari fortsätter kommer utbudsöverskottet att minska snabbt, om än från en hög nivå.

Fortsatt höga lagernivåer, tillsammans med osäkerhet hos marknaden vad gäller att bedöma efterlevnaden av minskningarna och möjliga ökningar på annat håll, förklarar varför oljepriset ligger kvar runt 55 dollar per fat sedan mitten av december, då det fick en boost efter avtalet.

”Oljemarknaden befinner sig i mycket i ett ’vänta och se’-läge”, skriver IEA.

Kraftfull start på avtalad produktionsminskning för oljan.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto