Home > Kraftig nedgång i EUR efter det grekiska valets utgån

Kraftig nedgång i EUR efter det grekiska valets utgån

Resultatet av det grekiska parlamentsvalet som hölls i helgen pressade EUR mot praktiskt taget alla dess främsta valutarivaler under gårdagens börshandel. Oro hos investerare för hur Greklands nya regeringskonstellation kommer att se ut och hur den kommer att agera mot de tuffa åtstramningsåtgärderna som ålagts landet, fick EUR att depreciera till ett tre och ett halv årslägsta kontra GBP och ett tre månaders lägsta kontra USD. En titt in i dagens handel är nyheterna från återigen prognostiserade att påverka marknaderna. Siffrorna från den tyska industriproduktionen och ett tal från ECB: s ordförande har potential att skapa betydande volatilitet.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up up
Veckotrend down up up up up down
Motstånd 1.3156 1.6284 81.41 0.9317 1.0298 0.8189
1.3107 1.6229 80.83 0.9270 1.0253 0.8154
1.3078 1.6195 80.48 0.9244 1.0225 0.8120
Stöd 1.3030 1.6140 79.91 0.9201 1.0181 0.8067
1.3001 1.6106 79.56 0.9175 1.0153 0.8036
1.2954 1.6051 78.98 0.9133 1.0108 0.8001

Ekonominyheter

USD – USD led små nedgångar mot dess viktigaste valutarivaler

Efter att ha sett stora uppgångar när marknaderna öppnade veckans handel, korrigerades USD nedåt under den europeiska handeln i går. Efter att fallit till 1,2953, ett tre månaders lägsta, började valutaparet EUR/USD röra sig uppåt under tidig morgon handel för att nå så högt som 1,3052 på eftermiddagen. Valutaparet AUD/USD fick också se en hel del rörelser uppåt under den europeiska handeln. Valutaparet föll med närmare 90 punkter under den europeiska handeln och nådde så lågt som 1,0196. Mot den japanska yenen förblev USD i stort sett oförändrat runt 79,80 under loppet av dagen.

En avsaknad av signifikanta amerikanska nyheter innebär att all dollar volatilitet sannolikt kommer att uppstå som ett resultat av nyheter från euroområdet. Valutahandlare kommer vilja ägna stor uppmärksamhet åt ett tal från ECB: s ordförande planerad till 12:30 GMT. Skulle valutahandlare tolka talet som negativt för euroområdets tillväxt kan de återgå till säkra tillflyktsortsvalutor som skulle kunna resultera i förnyat hausseartad aktivitet för USD. Senare i veckan kommer valutahandlare vilja komma ihåg det planerade talet av Federal Reserves ordförande. Efter förra veckans svaga amerikanska sysselsättningsrapport, kommer investerare att lyssna på talet för några ledtrådar om framtida planer för kvantitativa lättnader i USA.

EUR – EUR fortsatt låg med bekymmer i euroområdet

Farhågor hos investerare över att den nya grekiska regeringen kommer att backa från tidigare förpliktelser om åtstramningar, fick valutahandlare att söka sig till att säkra tillgångar. Detta resulterade i stora nedgångar för EUR i början av handelsveckan. EUR föll till ett tre och ett halv årslägsta kontra GBP och nådde 0,8034 under tidig morgon handel. Valutaparet EUR/GBP lyckades så småningom åstadkomma en mindre vändning uppåt och vid eftermiddagen handlades det så högt som 0,8078. Kontra den japanska yenen deprecierade EUR med över 125 punkter under nattens handel och nådde så lågt som 103,20. Valutaparet återhämtade sig under mitten av dagen och handlades så högt som 104,30.

Ser vi till dagens aktiviteter kommer valutahandlare vilja uppmärksamma både den tyska industriproduktionen 10:00 GMT, följt av ett tal från ECB: s ordförande Draghi klockan 12:30. Som den största ekonomin i region, tenderar de tyska indikatorerna ha en betydande inverkan på EUR. Om dagens nyheter kommer in över det prognostiserade på 0,8 %, kan EUR se måttliga uppgångar under mitten av dagens handel. När det gäller talet från ECB: s ordförande, kommer valutahandlare vilja uppmärksamma varje indikation på hur de senaste valen kommer att påverka euroområdets ekonomiska tillväxt. Eventuella negativa meddelanden i dag kan resultera i nedgångar för EUR.

Silver – Svag global statistik fick priset på silver att vända till baisse

Priset på silver sjönk så lågt som till 29,85 dollar per uns under gårdagens börshandel där svag grundläggande statistik resulterade i en svag efterfrågan på den ädla metallen. Specifikt osäkerheten om utsikterna för euroområdets återhämtning från sin suveräna skuldkris fick priset på silver att stå i baisse. Sammantaget var priset på silver ner runt 0,50 $ under den europeiska handeln.

Priset på silver kan fortsätta att falla om svaga grundläggande ekonomiska faktorer från euroområdet resulterar i riskaversion på marknaden. Valutahandlare kommer vilja uppmärksamma ett tal från ECB: s ordförande för ledtrådar om hur den gångna helgens val kan påverka euroområdets ekonomiska återhämtning. Alla negativa kommentarer kan leda till ytterligare nedgångar för den dyrbara metallen.

Råolja – Orosmoment i euroområdet resulterade i nedgångar för råolja

Oro över euroområdets förmåga att lösa sin skuldkris i efterdyningarna av valen i Frankrike och Grekland under helgen, resulterade i ytterligare nedgångar i råoljepriset under gårdagens börshandel. Under nattens handel föll råoljepriset ytterligare med 2,25 dollar per fat och nådde så lågt som 95,24 dollar per fat. Medan råvaran såg små uppgångar under mitten av dagen, rörde den sig återigen nedåt mot slutet av den europeiska handeln.

Valutahandlare kommer vilja fortsätta att övervaka eventuella händelseförlopp som kommer ut från euroområdet. Varje tecken på att den nya grekiska regeringen inte kommer att fullfölja de åtstramningar den åtagit sig att genomföra, innan de får sitt senaste räddningspaket kan resultera i ytterligare baisseartad rörelser för råoljan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Williams Percent Range på veckovisa diagrammet har tagit sig in i det översålda territoriet, vilket tyder på att detta valutapar kan få se rörelser uppåt under de kommande dagarna. Dessutom har MACD/Osma på samma diagram har börjat bilda ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer att vilja hålla ett öga på detta valutapar då vi kan få se en korrigering uppåt inom en snar framtid.

GBP/USD

Ett baisseartat kors har bildats på det veckovisa diagrammets Slow Stokastiska, vilket tyder på att en nedåtgående för detta par ligger runt hörnet. Dessutom har vi ännu ett annat baisseartat kors på det dagliga diagrammets MACD/Osma som ger ytterligare bevis på en förestående korrigering. Valutahandlare kan vilja ligga kort i sina positioneringar.

USD/JPY

De flesta långsiktiga tekniska indikatorerna visar att detta valutapar ligger i neutralt territorium, vilket innebär att inga betydande trender är prognostiserade vid denna tidpunkt. Det enda undantaget är det veckovisa diagrammets MACD/Osma, som har bildat ett baisseartat kors. Valutahandlare kommer vilja hålla ett öga på några av indikatorerna på det veckovisa diagrammet för ytterligare tecken på en baisseartad rörelse.

USD/CHF

Williams Percent Range på det veckovisa diagrammet ligger i det överköpta territoriet, vilket gör att detta valutapar kan se rörelser nedåt inom en snar framtid. Dessutom har det Relativt Styrkeindex (RSI) på samma diagram börjat röra sig uppåt och verkar redo att ta sig in i det överköpta territoriet. Valutahandlare kommer vilja hålla ett öga på RSI. Om det passerar över 70, kan det vara ett bra tillfälle att öppna korta positioneringar.

Wild Card

EUR/GBP

Efter betydande nedåtgående rörelser som detta par har sett nyligen, visar nu tekniska indikatorer att en korrigering uppåt kan ske inom en snar framtid. Det dagliga diagrammets RSI har tagit sig in i översålda territoriet, medan Slow Stokastiska på samma diagram har bildat ett hausseartat kors. Forex valutahandlare kanske vill ligga långt i sina positioneringar.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.