Home > Kraftigt sänkta estimat för Fingerprint även under 2019 enligt sammanställning från SME Direkt .

Kraftigt sänkta estimat för Fingerprint även under 2019 enligt sammanställning från SME Direkt .

Fingerprint Cards vinstvarning för det tredje kvartalet satte inte bara spår i prognoserna för innevarande år utan även på lägre sikt. Snittprognosen för intäkterna under 2019 har justerats ned med nästan 2 miljarder kronor och konsensus för rörelsevinsten samma år har mer än halverats.

Det visar SME Direkts färska sammanställning av sju analytikers förväntningar.

”En lägre marknadsandel än i tidigare estimat och ett klart lägre asp (snittpris per sensor, reds anm) slår stenhårt i förväntningarna. Samtidigt vågar man inte tro på en hög tillväxt inom IoT och smarta kort de kommande åren”, sammanfattar en analytiker, som vill vara anonym, för Nyhetsbyrån Direkt.

I sin vinstvarning den 18 september flaggade Fingerprint Cards för klart lägre intäkter än vad marknaden hade räknat med för tredje kvartalet. Anledningarna – en avvaktande marknad, större prispress, ändrad produktmix och en svagare dollar – gnagde sig dock in i förväntningarna för de kommande åren.

SME-konsensus för Fingerprints intäkter under helåren 2018 och 2019 har sänkts med 32 procent respektive 35 procent. I det senare fallet ligger nivån nu på strax över 4 miljarder kronor. Utfallet 2016 låg på 6,6 miljarder kronor.

Anmärkningsvärt är att analytikerkollektivet nu tror på en avtagande tillväxttakt 2019, då omsättningsökningen väntas ligga på 7,8 procent. Det är närmare en halvering av den förväntade tillväxttakten för 2018, enligt SME Direkt.

Det lägsta intäktsestimatet för 2019 ligger nu på 3,2 miljarder kronor, strax under årets förväntade nivå.

Tittar man på enskilda analyser har Handelsbanken exempelvis sänkt intäktsestimaten med 28 procent för 2019, mer än sänkningen för 2018, och banken räknar därmed med att bolagets intäkter 2019 blir lägre än under 2018.

För det tredje kvartalet enskilt har analytikerna justerat ned sina försäljningsestimat med närmare 50 procent och räknar nu med att Fingerprints intäkter uppgår till 822 miljoner kronor.

Konsensus hamnar därmed strax över mittpunkten i det intäktsintervall på 800-840 miljoner kronor som Fingerprint självt uppgav i sin bedömning för det tredje kvartalet i vinstvarningen den 18 september.

En viss återhämtning väntas det fjärde kvartalet, då analytikerna i snitt antar intäkter på 980 miljoner kronor. Fjärde kvartalets intäktsförväntningar har dock sänkts närmare 40 procent sedan konsensus från i augusti.

På lönsamhetsfronten ser justeringarna ännu värre ut. Här har analytikerna dragit ned sina förväntningar för Fingerprint Cards rörelseresultat med 64 procent för helåret 2017 och med drygt 50 procent för 2018 såväl som för 2019.

Rörelsemarginalen för det tredje kvartalet befaras bli 13,9 procent, klart lägre än utfallet på 41,1 procent motsvarande kvartal i fjol men något högre än första och andra kvartalets utfall på 10 respektive 9 procent, och för helåret 2017 väntas en rörelsemarginal på 13,1 procent.

Marginalen väntas sedan återhämta sig till 17,3 procent helåret 2018 och till 17,8 procent helåret 2019.

Noterbart är också att inga större förväntningar finns längre om att Fingerprint Cards ska lämna någon utdelning för 2017. Här ligger konsensus nu på 0:03 kronor per aktie för 2017, med ett medianestimat i sammanställningen anger noll kronor, en sänkning från utdelningsförväntningar på 0:48 kronor per aktie i SME Direkts sammanställning i augusti.

Kraftigt sänkta estimat för Fingerprint även under 2019 enligt sammanställning från SME Direkt

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Tags:

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.