Home > Kronan stärks betydligt efter KPI.

Kronan stärks betydligt efter KPI.

Konsumentpriserna steg 0,5 procent i juli jämfört med föregående månad, enligt SCB. KPI-inflationen var 2,2 procent.

Kronan stärks cirka 5 öre mot såväl dollar som euro, till 8:09 respektive 9:50, efter ett högre KPI-utfall än väntat för juli.

Enligt SME Direkts prognosenkät väntade analytikerna att konsumentpriserna skulle ha stigit med 0,3 procent på månadsbasis och stigit med 1,9 procent jämfört med samma månad 2016.

Riksbankens prognosbana, som publicerades den 4 juli, pekade mot en KPI-inflation på 1,6 procent i juli.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor och el bidrog med 0,2 procentenheter vardera och högre priser på livsmedel bidrog med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder, som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.

KPIF (KPI med fast ränta) steg 2,4 procent i juli jämfört med juli 2016. Det var första gången sedan december 2010 som KPIF-inflationen låg över 2 procent.

Väntat enligt SME Direkts prognosenkät var 2,1 procent. Riksbankens prognosbana pekade mot en KPIF-inflation på 1,8 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi var 2,1 procent i juli, jämfört med 1,9 procent i juni. Riksbankens prognosbana pekade mot 1,7 procent.

Kronan stärks betydligt efter KPI.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto