Home > Kronor stärks trots en sänkning av styrräntan

Kronor stärks trots en sänkning av styrräntan

Den svenska kronan apprecierade efter att Riksbanken sänkt styrräntan till 1,75 % från 2,00 %. Det finns två förklaringar till denna bakvända ordning för prisrörelsen i svenska kronor. Först och främst levererade den svenska centralbanken den förväntade 25 räntepunkter av penningpolitiska lättnader samtidigt som den avstod från någon större policyförändring. För det andra förbättrades risksentiment efter en stark IFO undersökning och en lyckad spansk auktion av statsskuldväxlar.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up no down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3550 1.6165 80.20 0.9740 1.0550 0.8670
1.3230 1.5860 79.50 0.9550 1.0450 0.8450
1.3140 1.5775 78.30 0.9340 1.0340 0.8400
Stöd 1.3000 1.5550 77.50 0.9180 1.0050 0.8350
1.2870 1.5420 76.55 0.9065 0.9860 0.8280
1.2665 1.5270 75.56 0.8760 0.9800 0.8140

Ekonominyheter

SEK – Kronor stärks trots sänkning av styrräntan

Den svenska kronan apprecierade efter att Riksbanken sänkt styrräntan till 1,75 % från 2,00 %. Det finns två förklaringar till denna bakvända ordning för prisrörelsen i svenska kronor. Först och främst levererade den svenska centralbanken den förväntade 25 räntepunkter av penningpolitiska lättnader samtidigt som den avstod från någon större policyförändring. För det andra förbättrades risksentiment efter en stark IFO undersökning och en lyckad spansk auktion av statsskuldväxlar.

Riksbanken signalerade också sin avsikt om ytterligare penningpolitiska lättnader där den reviderade sin styrräntebana för sänkningar längre fram. Den svenska centralbanken räknar nu med att sänka styrräntorna igen i början av nästa år. BNP-uppskattningar för 2011 höjdes medan den beräknade BNP för 2012 reviderades lägre till 1,3 % från 1,5 %. Inflationsprognoserna var också lägre för 2012, ned till 1,5 % från 1,9 %.

Då den svenska kronan är en hög beta valuta stiger den svenska kronan när risksentimentet förbättras och faller när risksentimentet försämras. Gårdagens bättre än väntad tyska IFO affärsklimatindex och en lyckad auktion av spanska statsskuldväxlar gav stöd åt en mer riskfylld handel.

Medan Riksbanken levererade en sänkning med 25 räntepunkter, kan vi kanske inte ha insett att marknaden prissatt de 50 räntepunkterna på de räntesänkningarna som genomfördes förra veckan av Norges centralbank. Således var valutahandlare snabba med att dra fördel av den ”mindre duvaktiga” policyn från Riksbanken. Också valutaparet USD/SEK misslyckande vid sju kronors nivå och den efterföljande formeringen av ett återföringsmönster med dubbeltopp kan ha varit avslöjande. Stödet finner vi vid december låga på 6,70.

EUR – Euron rekylerade efter framgångsrik spansk auktion av statsobligationer.

Euron rekylerade efter framgångsrik spansk auktion av statsobligationer.

Högre avkastningsvalutor såsom EUR, GBP och AUD började återhämta sig efter en bättre än väntat tysk IFO affärsklimatindex som gav stöd åt risksentiment. En spansk auktion av statsskuldväxlar som övertecknades fick också valutahandlare att söka sig till EUR. Det här var Spaniens sista auktion av statsskuldsväxlar för året och kommer i hälarna på förra veckans lyckade auktion. Spanska 10-årsräntan är kraftigt nere från en vecka sedan.

Det pratas kring dagens långsiktiga refinansieringsoperationer (LTRO) från ECB vilket förklarar uppgången i efterfrågan på EU:s statsskulder. Analytiker är allt mer optimistiska för den volym bankerna kommer att dra från LTRO verktyget vilket aviserades under det senaste ECB mötet. Den våg av likviditet från ECB kan bidra till att lindra trycket från USD finansiering som har plågat de europeiska bankerna de senaste tre månaderna. Bankerna kommer att få låna så mycket de vill från ECB under en tre års period med förbättrade säkerhetsregler. Det talas om en potentiell fond på mellan 300-500 miljarder euron. Ju större utställande och EUR kan komma att se ytterligare stöd. Motståndet för valutaparet EUR/USD hittar vi den 4 oktober låga på 1,3140. Den stigande stödlinjen kommer in på 1,3015 följt av årslägsta på 1,2870.

JPY – Styrräntebeslut från den japanska centralbanken väntas

Valutaparet USD/JPY fortsätter att handlas i en tät intervall inför styrräntebeslutet från BoJ. I dag väntas BOJ inte justera styrräntorna eller öka på sin balansräkning.

Den japanska finansministern Azumi bekräftade att regeringen kommer att öka sin intervention på valutamarknaden från 30 biljoner JPY till 196 biljoner JPY. Detta visar att Japanerna inte är tillfreds med en stark yen och kommer sannolikt att fortsätta att ingripa på valutamarknaden när behov så uppstår. Det finns ett motstånd för valutaparet USD/JPY på 78,30 från 2007 nedåtgående trend. Stödet kommer in vid den 8 december låga på 77,15.

Koppar –

Priset på koppar har kämpat för att återhämta sig från sina bottennoteringar och testar åter den stigande stödlinjen från oktobers och decembers låga. Risk off miljön har fortsatt allt eftersom den europeiska skuldkrisen drar ut på tiden. En annan faktor som väger in på priset på koppar är den stundande avmattningen i Kina. Senaste PMI index har antytt om en avtagande tillväxt för den ekonomiska långtradaren vilket sannolikt skulle dämpa efterfrågan på metallen. Enligt den allra senaste rapporten från CFTC Commitment of Traders har spekulanter börjat lägga en slant på en fortsatt nedgång i koppar. Ett brott av den tidigare nämnda stödlinjen och priset på koppar kan komma att hitta ett stöd på 3,00 dollar.

Tekniska nyheter

EUR/USD

På veckobasis har valutaparet EUR/USD brutit några viktiga tekniska hinder med en stängning under den stigande trendlinjen från januaris och oktobers låga. Det veckovisa diagrammets stängning på 1,3045 var också i linje med 61 % Fibonacci retracement från 2010-2011 hausseartade trend. Medan det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow nu ligger i det översålda territoriet kan det månatliga diagrammets Stokastiska ha mer utrymme för ytterligare nedgångar. Januari låga på 1,2870 är det kortsiktiga stödet med ytterligare stöd som kommer in på 1,2665 från det månatliga diagrammet bort från 2008 och 2010 bottennoteringar. Motståndet ligger vid 1,3140 och det 20-dagars glidande medelvärdet av 1,3275, följt av december höga på 1,3550.

GBP/USD

Det brittiska pundet har konsekvent sålts vid tidigare motståndsnivåer och med sjunkande veckovisa och månatliga Stokastiska Slow kan denna strategi förbli intakt. Initialt stöd hittas vid på fredagens höga av 1,5560 och valutaparet kan ha utrymme att ta sig tillbaka till intervallet mellan det 55-dagars glidande medelvärdet på 1,5740 och den sena november höga på 1,5775. Varje rally kan komma begränsas till 1,5890 från den fallande trendlinjen bort från augustis och oktobers höga noteringar. Testet för korta positioneringar i det brittiska pundet kommer in vid oktober låga på 1,5270. Ett brott här kan hitta stöd vid trendlinjen som härrör från januari 2009 låga som hittas vid 1,5100.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat närma sig den långsiktiga trendlinjen från 2007 som kommer in på 78,30. Det veckovisa och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow har båda rört sig uppåt och ett brott ovanför den trenden skulle exponera efter det höga på 79,50 och augusti höga på 80,20 efter den japanska centralbankens intervention. Ett misslyckande med att stänga ovanför trendlinjen kan få valutaparet USD/JPY att testa december låga på 77,50 och november låga på 76,55.

USD/CHF

Förra veckas brott ovanför motståndet på 0,9330 öppnar dörren till årets höga på 0,9782, samt december höga på 1,0065. Den fallande trendlinjen från 2003 trendlinjen kommer in på 1,1165 och utgör ett långsiktigt motstånd. På nedåtsidan kommer 0,9330 nu att vara ett stöd följt av den sena november låga på 0,9065 och det 200-dagars glidande medelvärdet på 0,8925.

Wild Card

EUR/CHF

Valutaparet EUR/CHF faller långsamt under sina 200-dagars glidande medelvärde på 1,2190. En stängning under denna tekniska nivå och valutahandlare bör rikta in sig på november låga av 1,2230. Motståndet kommer in vid den 30 november låga på 1,2225.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.