Home > Kursrusaren Finnvedenbulten på ”All Time High”

Kursrusaren Finnvedenbulten på ”All Time High”

Fordonsunderleverantören Finnvedenbulten steg brant på torsdagseftermiddagen till alla tiders högsta nivå sedan bolagets kvartalsrapport visat en rejäl resultatförbättring, en stark orderingång och dessutom flaggat för en möjlig uppdelning av bolaget i två delar.

Aktien steg nästan 100 procent under 2013 och har under 2014 fortsatt gynna sina aktieägare genom att klättra ytterligare 18 procent.

På torsdagen rapporterade bolaget att det justerade rörelseresultatet landade på 45 miljoner kronor (11) vilket gav en justerad rörelsemarginal på 5,4 procent (1,7). Orderingången uppgick till hela 925 miljoner kronor, en ökningen med 60 procent i förhållande till motsvarande period 2012.

”Under kvartalet tog Finnvedenbulten hem ytterligare betydande affärer om sammanlagt cirka 240 miljoner kronor per år, varav den övervägande delen inom division Bulten”, skriver vd Johan Westman i rapportens vd-ord.

Framför allt är det bolagets koncept Full Service Provider som fortsatt att generera marknadsandelar, framgår det.

Division Bulten stod för ett rörelseresultat om 32 miljoner kronor (18).

”Bulten förväntas få en betydande organisk tillväxt genom nya årliga affärer tecknade under 2013 om cirka 500 miljoner kronor vid full takt samt genom den planerade produktionsstarten i Ryssland”, skriver bolaget.

Under kvartalet har Bulten också tecknat ett ”strategiskt viktigt” kontrakt om cirka 10 miljoner kronor för leveranser av fästelement till Kina.

Bolagets andra division, Metal Structures, redovisade ett justerat rörelseresultat om 11 miljoner kronor (-4). Lönsamhetsförbättringen förklaras av ökade volymer och genomförda rationaliseringsåtgärder. Inför kommande kvartal ser bolaget fortsatt goda möjligheter till organisk tillväxt.

”Genom Finnveden Metal Structures strukturåtgärder har divisionen stärkt sin konkurrenskraft och position i Europa samt förbättrat möjligheterna att växa organiskt och genom förvärv”, skriver bolaget.

Vidare flaggar ledningen för en uppdelning av bolaget under 2014, med avsikt att ”optimera divisionernas framtida möjligheter samt tillföra aktieägarna ett
långsiktigt mervärde”.

En telefonkonferens för media och analytiker inleds klockan 15.30.

Aktien handlades strax efter klockan 14:0 till 59:50 kronor, en uppgång på ca 8 procent för dagen. Aktiekursen noteras ovanför de glidande medelvärdena på 200, 100 och 50 dagar, som är samtliga stigande och vilket indikerar en stark trendbild.

Finnvedenbulten
Finnvedenbulten
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto