Home > Låg lönsamhet minskar bankers stöd till ekonomin enligt Mario Draghi.

Låg lönsamhet minskar bankers stöd till ekonomin enligt Mario Draghi.

Banksektorns förmåga att fullt ut stödja euroområdets ekonomiska återhämtning begränsas av sektorns låga lönsamhet.

Det säger ECB:s ordförande Mario Draghi i sitt förord till årsrapporten för ECB:s banktillsynsverksamhet, SSM.

”Överkapacitet, ineffektivitet och gamla problemtillgångar bidrar till bankers låga lönsamhet. Det är upp till bankerna själva att hitta lämpliga svar på dessa utmaningar”, uppger ECB-ordföranden.

För att kunna uppnå en snabb ekonomisk återhämtning måste bankerna göra detta snabbt, tillägger Mario Draghi.

Enligt ECB-chefen bidrar europeisk banktillsyn mycket till en mer stabil banksektor i euroområdet.

”Samtidigt säkerställer det rättvis konkurrens, vilket är nödvändigt för att en gemensam bankmarknad ska växa fram”, resonerar Mario Draghi som förespråkar att den europeiska bankunionen slutförs.

”Precis som vi har skapat gemensam tillsyn och hantering av banker i kris i euroområdet, måste vi säkerställa att insättare är lika säkra överallt”, argumenterar Mario Draghi.

Enligt vissa bedömare är Europas bankmarknad för närvarande tämligen fragmenterad mellan länder.

Det finns samtidigt en hel del motstånd mot idéer om att låta euroländerna gemensamt ta ansvar för olika former av skulder i de enskilda medlemsländerna.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto