Home > Lån från icke-finansiella företag ökar under COVID-19-krisen

Lån från icke-finansiella företag ökar under COVID-19-krisen

Om ett par år, när affärscykeln har gått in i en annan fas och vi upplever ekonomisk tillväxt på regelbunden basis igen kan vi sätta oss ned och analysera hur beslutsfattarna reagerade på hälsokrisen. Och innovationerna kan hittas överallt.

Från gemensam skuldsättning i EU till bidrag i USA – alla tabun har lyfts. Precis som i ESG-överväganden, där intressenternas intressen expanderar aktieägarnas intressen, expanderade centralbankerna sin roll och vad det innebär att uppfylla sitt mandat.

Företag samlar på sig skulder

Skuld kan ses från olika perspektiv av finansiella marknader och hushåll. Exempelvis utfärdar företag skuld för att expandera sin tillgångsbas, trots faktumet att de inte faktiskt behöver utfärda skuld. Apple är det bästa exemplet på detta då de sitter på stora mängder likvida medel, men utfärdar ändå skuld och tar på sig många billiga lån.

Å andra sidan har vi hushållen som ofta får rådet av finansiella rådgivare att hålla sig borta från skulder. Men skulder har en roll i att skapa förmögenhet – om de hanteras korrekt.

Faktumet att lån på skuldmarknader har ökat har att göra med de extremt fördelaktiga förhållanden som just nu råder. Företag ser bortom den nuvarande affärscykeln och förbereder sig på nästa årtionde, och ibland även bortom det. Till följd av det har låg ränta fungerat som en anledning bakom skuldutfärdandet på marknader med fixerade intäkter. Företag har omstrukturerat sina långsiktiga kostnader genom att dra nytta av de förhållanden som centralbankerna har skapat.

Men om skuld används på ett icke-produktivt sätt kommer det i slutändan resultera i dåliga skulder. På sikt resulterar det i ett slag mot företagets lönsamhet då de högre kostnaderna för skulderna leder till högre kapitalkostnader.

Den senaste presskonferensen hos Fed förklarade detta på ett perfekt sätt. Fed (och andra centralbanker i världen) kan inte skicka pengar till folk. Detta är något som bara myndigheterna kan göra – centralbanken håller sig till sin roll som regeringens bank. Men centralbanken kan utöka utlåningsmöjligheterna. Exempelvis kan de lätta villkoren för att ta ett lån, vilket leder till att företag får tillgång till mer kapital.

Detta är precis det som får denna kris att skilja sig från andra krisen. Projekt som tidigare inte har kunnat genomföras har nu plötsligt likvida medel. Det enda jobbet ett företag har är att inte upplevas som ett problem för investerare. När detta är gjort kan krisen innebära stora möjligheter för de som är villiga att ta en risk.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto