Home > Lånegarantier – räcker de för att bekämpa den COVID-19-relaterade lågkonjunkturen?

Lånegarantier – räcker de för att bekämpa den COVID-19-relaterade lågkonjunkturen?

En av de huvudsakliga åtgärderna som EU vidtog för att bekämpa den COVID-19-relaterade lågkonjunkturen var att erbjuda garantier för billiga lån till företag. Storleken på lånen skiljer sig från land till land där Tyskland erbjuder de största lånen följt av Italien och Storbritannien.

Faktumet att Tyskland tilldelade mer än dubbelt så mycket som andra europeiska länder bör inte komma som en överraskning. De är ett land med stort budgetöverskott och har fått mycket kritik under de senaste åren för att sitta på pengar istället för att spendera dem. Nu när coronaviruset påverkar den tyska ekonomin har Tyskland gott om pengar för att bekämpa pandemin och hjälpa ekonomin.

Hur EU handskas med chocken relaterat till tillgång och efterfrågan i Europa

Den europeiska nedstängningen antog olika former i olika länder. Italien och Spanien valde att stänga ner all ekonomisk aktivitet medan Tyskland hade lättare restriktioner.

Som svar på den ekonomiska chocken stod lånegarantier för mer än 69% av de huvudsakliga europeiska ekonomiernas åtgärdsplan. Utöver det använde regeringar även värdeöverföringar, så som inkomststöd och temporära undantag för sociala avgifter.

Spanien erbjöd små och stora företag lån under vissa villkor. Exempelvis gavs så kallade ICO-lån till små ”autonomos” i landet, och det fungerade med bra resultat då de som inte stängde ned sin aktivitet under krisen kunde använda dessa gynnsamma lån som bland annat inkluderade 5-åriga lån, lån där ränta endast betalades under de första 12 månaderna, lån med väldigt låg ränta under hela lånetiden och så vidare.

Med andra ord var detta en utmärkt möjlighet att starta ett nytt projekt eller låna pengar till det nystartade företaget.

Tyskland gick ännu längre med sitt ”kurzarbeit”-program som var en viktig del i att hjälpa företag att överleva pandemin. Det är i princip ett socialförsäkringsprogram som låter arbetsgivare sänka sina arbetstagares arbetstimmar istället för att säga upp dem. Exempelvis kan en anställd få 60% lön för timmar som inte arbetats och 100% för de timmar som arbetas.

Igår utannonserade den tyska staten att EU-kommissionen har godkänt Tysklands plan att skapa ytterligare en fond på 500 miljarder euro för att stötta företag som påverkats av COVID-19. Detta är ännu ett exempel som visar att de europeiska medlemsstaterna gör allt de kan, och att det finns pengar för att göra det. Allt som krävs är en metod för att ta sig runt byråkratiska mekanismer.

Hittills har det fungerat bra.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto