Home > Långsiktig refinansieringstransaktionen (LTRO) från ECB; en bakväg till kvantitativa lättnader?

Långsiktig refinansieringstransaktionen (LTRO) från ECB; en bakväg till kvantitativa lättnader?

Den en och en halv dags rallyt i euron fick ett slut efter den första omgången av den nya långsiktiga refinansieringstransaktionen (LTRO), som visade att 523 banker tagit ut mer än 489 miljarder euro i lån från ECB. Beloppet var i den övre delen av analytikernas förväntningar och visar den likviditetsbrist som europeiska banker står inför. En fråga som måste ställas är om detta är en bakväg till kvantitativa lättnader från ECB?

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up up down up up
Veckotrend up up up up up down
Motstånd 1.3275 1.5920 78.32 0.9510 1.0310 0.8562
1.3205 1.5847 78.20 0.9452 1.0195 0.8506
1.3160 1.5761 78.06 09343 1.0104 0.8430
Stöd 1.3070 1.5677 77.65 0.9275 1.0040 0.8374
1.3015 1.5590 77.30 0.9199 0.9925 0.8336
1.2965 1.5510 76.75 0.9117 0.9850 0.8330

Ekonominyheter

GBP – MPC:s sammanträdesprotokoll visade viljan för mer kvantitativa lättnader

Gårdagens utsläpp av den engelska centralbankens (BoE) penningpolitiska mötesprotokoll visade att utskottet kan vara öppen för ytterligare kvantitativa lättnader. Inflationen ligger kvar över målet på 2 %, men det kan sannolikt bero på tillfälliga faktorer såsom momshöjningen och högre råoljepriser. BoE prognostiserar att inflationen kan falla tillbaka och risken för deflation blir allt mer uppenbar. Därmed finns det potential för ytterligare köp av tillgångar den närmaste framtiden. Marknadens förväntningar är att ytterligare åtgärder kommer genomföras i februari, men valutahandlare bör komma ihåg att BoE överraskade marknaderna i oktober med mer köp av statsobligationer.

Det brittiska pundet apprecierade fram till dess att LTRO siffrorna släppts, med valutaparet GBP/USD som nådde den 30 novembers höga på 1,5775 innan det vände. Stödet hittas bakåt vid novembers/decembers låga på 1,5410-20.

EUR – ECB:s långsiktiga refinansieringstransaktion (LTRO): En bakväg till kvantitativa lättnader?

Den en och en halv dags rallyt i euron fick ett slut efter den första omgången av den nya långsiktiga refinansieringstransaktionen (LTRO), vilken visade att 523 banker tagit ut mer än 489 miljarder euro i lån från ECB. Beloppet var i den övre regionen av analytikernas förväntningar och visar den likviditetsbrist som europeiska banker står inför. En fråga som måste ställas är om detta är en bakväg till kvantitativa lättnader från ECB?

Siffrorna från LTRO är imponerande. 523 banker deltog i upplåningen. De tidigare nämnda siffrorna omfattar inte utlåningen i en veckas och två veckors auktion som lägger till ytterligare 38 miljarder euro. ECB har lyckats stödja likviditetsbehovet för de europeiska bankerna även om finansieringsbehovet för stater fortfarande är osäkra. Det har skett betydande prat om att europeiska banker återinvesterar intäkterna från dagens LTRO tillbaka in i EU-obligationer, även om det återstår att se då bankerna fortsätter att minska sin belåningshävstång innan Basel III reglerna träder i kraft.

Frågan som investerare bör ställa, är om LTRO är en bakväg till kvantitativa lättnader? Medan ECB är förbjudet från att finansiera en nations underskott, fortsätter ECB att förse bankerna med extra likviditet som kan leda till ytterligare nedgångar i EUR.

Efter den första toppen upp till 1,3200, vände valutaparet EUR/USD kraftigt och har nu stöd vid årslägsta på 1,2870. Motståndet hittar vi vid 1,3200 från trendlinjen bort från oktober höga.

JPY – Den japanska centralbanken (BoJ) lämnade styrräntorna oförändrade

BOJ lämnade sina styrräntor oförändrade på 0,0 % -0,1 %. Beslutet var enhälligt, såväl som beslutet att behålla storleken på bankens köp av tillgångar oförändrat på 55 biljoner JPY. Den japanska centralbankens penningpolitiska uttalande, belyste centralbanken en avmattning i den japanska ekonomin, ”På grund av effekterna av en avmattning i de utländska ekonomierna och apprecieringen av den JPY.” BOJ konstaterade också ett sämre affärsklimatindex trots ökad inhemsk efterfrågan. Gårdagens siffror i handelsunderskottet för november månad visade en ökning till 684 miljarder JPY vilket är nytt rekord för månaden. Statistiken ger en antydan om ett potentiellt bytesbalansunderskott för fjärde kvartalet som normalt är negativt för en valuta.

Dow Jones rapporterade att den japanska regeringen är redo att revidera nedåt årets BNP-prognos till -0,1 % jämfört med föregående 0,5 %. För 2012 kan BNP revideras lägre till 2,2 % från 2,7 %.

Guld – Korrelationen mellan guld och valutaparet EUR/USD stärks

Valutahandlare bör notera den höga korrelationen mellan EUR/USD och CRB spotpris för råvaruindexet. Enligt Reuters har de två tillgångarna en 90-dagars rullande korrelation på 0,55, och denna trend ser ut att driva högre upp. Således med rörelser i valutaparet EUR/USD rör sig spotpriset på guld eller så bör valutahandlare snarare tänka på relationen mellan guld/EUR i termer av dollar. Traditionellt har guld inte rosat marknaden i perioder av en robust USD. Allt eftersom den europeiska skuldkrisen fortsätter att dra ut på tiden, kan de som tror att skuldkrisen kommer att ta en vändning till det värsta bli mindre positiva för utsikterna på guld.

Tekniska nyheter

EUR/USD

På veckobasis har valutaparet EUR/USD brutit några viktiga tekniska hinder med en stängning under den stigande trendlinjen från januaris och oktobers låga. Det veckovisa diagrammets stängning på 1,3045 var också i linje med 61 % Fibonacci retracement från 2010-2011 hausseartade trend. Medan det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow nu ligger i det översålda territoriet kan det månatliga diagrammets Stokastiska ha mer utrymme för ytterligare nedgångar. Januari låga på 1,2870 är det kortsiktiga stödet med ytterligare stöd som kommer in på 1,2665 från det månatliga diagrammet bort från 2008 och 2010 bottennoteringar. Motståndet ligger vid 1,3140 och det 20-dagars glidande medelvärdet av 1,3275, följt av december höga på 1,3550.

GBP/USD

Det brittiska pundet har konsekvent sålts vid tidigare motståndsnivåer och med sjunkande veckovisa och månatliga Stokastiska Slow kan denna strategi förbli intakt. Initialt stöd hittas vid på fredagens höga av 1,5560 och valutaparet kan ha utrymme att ta sig tillbaka till intervallet mellan det 55-dagars glidande medelvärdet på 1,5740 och den sena november höga på 1,5775. Varje rally kan komma begränsas till 1,5890 från den fallande trendlinjen bort från augustis och oktobers höga noteringar. Testet för korta positioneringar i det brittiska pundet kommer in vid oktober låga på 1,5270. Ett brott här kan hitta stöd vid trendlinjen som härrör från januari 2009 låga som hittas vid 1,5100.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat närma sig den långsiktiga trendlinjen från 2007 som kommer in på 78,30. Det veckovisa och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow har båda rört sig uppåt och ett brott ovanför den trenden skulle exponera efter det höga på 79,50 och augusti höga på 80,20 efter den japanska centralbankens intervention. Ett misslyckande med att stänga ovanför trendlinjen kan få valutaparet USD/JPY att testa december låga på 77,50 och november låga på 76,55.

USD/CHF

Förra veckas brott ovanför motståndet på 0,9330 öppnar dörren till årets höga på 0,9782, samt december höga på 1,0065. Den fallande trendlinjen från 2003 trendlinjen kommer in på 1,1165 och utgör ett långsiktigt motstånd. På nedåtsidan kommer 0,9330 nu att vara ett stöd följt av den sena november låga på 0,9065 och det 200-dagars glidande medelvärdet på 0,8925.

Wild Card

EUR/JPY

Valutaparet EUR/JPY är ett skolexempel på hur brutna stödnivåer förvandlas till motstånd. November låga på 102,50 bröts av en snabb rörelse nedåt även om valutaparet EUR/JPY långsamt hade en retracement tillbaka till denna nivå. I går stötte paret på ett säljtryck vid samma pris. Forex valutahandlare bör nu se efter stöden på 100,75 och 2010 låga på 99,90.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.