Home > Läsa orderflöde – Held Bid / Offer

Läsa orderflöde – Held Bid / Offer

Held bid eller offer är ett koncept som jag använder mig av dagligen i min trading när jag taimar mina entrys genom att observera orderflödet.

Om jag bara fick välja en setup att trada skulle det nog vara held bid / offer. Problemet är att dessa nivåer kan vara luriga att upptäcka om man inte är väldigt fokuserad på ett orderflöde i en aktie. Du måste observera / räkna hur mycket volym som går igenom på det pris som tradas, kontra hur mycket volym som egentligen försvinner eller dras bort av algos från orderboken när volym tradar ett pris.

Dessa situationer kan dessutom ofta gå väldigt snabbt och är därav lätta att missa. De stora institutionerna / mäklarna gör dessutom sitt bästa för att dölja dessa situationer vilket försvårar ytterligare för oss dödliga.

Själva situationen är i sig dock mycket okomplicerad och består av ett pris som köparna eller säljarna helt enkelt inte kan ta sig igenom trots aggressiva försök att knäcka priset. På priset går det igenom en onormal mängd volym, samtidigt som priset fylls upp på ett snyggt sätt.

Exempel på setup (för att gå kort /sälja i detta fall):
Bilden nedan visar LUPE som är extremt stark för dagen + 6,75%. Jag uppmärksammade att köparna med stor volym försöker köpa sig vidare uppåt. Bid ligger på 67,20 och offret ligger på 67,25.

Säljaren eller eller säljarna som ligger och passivt säljer på 67,25 har antagligen en redig bunt aktier som de vill sälja och suger därmed upp alla köpare som aggressivt köper på 67,25. I detta fall är det nästan enbart OHM som ligger och säljer, det är inte så ofta som det är så här tydligt då det kan vara fler köpare / säljare samt algos mm som är med och spelar. Som ni ser i mäklarstatistiken är OHM i detta fall den tredje största köpare av LUPE för dagen och gör honom till en aktör att räkna med i dagens flöde i LUPE, han verkar dessutom nu ha vänt till säljare.

LUPE exempel
LUPE exempel

Det kluriga är att oftast visar säljaren (köparen om det är en setup för att gå lång) bara ett fåtal aktier på offret, nedan visar OHM 591 st synliga aktier på 67,25 offret. Han varierar vad han visar för volym på offret så att det inte ska vara för uppenbart att han ligger där. Egentligen kanske han har låt säga 100.000 st aktier att sälja. Resten av hans 99.409 st aktier ligger dolda på 67,25. Så fort köparna tex köpt 500 aktier av honom lägger han upp 1100 till på offret. När någon köpt 900 av dem , lägger han upp tex 1450 st till osv. Oftast är det en HFT /algo som sköter denna orderläggning.

OHM kan också lägga upp en del aktier på bidsen nedanför tradat pris (67,20-67 osv) för att få aktien att se riktigt stark ut och därmed locka ännu fler köpare att köpa av honom som vill bli av med aktier på 67,25. När OHM har sålt färdigt så kan han rycka bort sina bids under priset för att locka säljare att pressa ner priset då aktien i stället kan se svag ut i orderdjupet.

Det ligger i hans intresse ett visa 67,25 så svag som möjligt för att locka traders att köpa på 67,25, speciellt om 67,25 är tex toppen på en range, eller annan viktig support / resistance nivå, eller strax under nivån osv.

Det är alltså köparna som initierar alla trades i denna situation då de aggressivt köper 67,25. Detta gör att det ofta känns som att det är en klockren köpsetup då det är så många som köper. Det är dock bara den mest uppmärksamma tradern som förstår vad som egentligen är på väg att hända bakom kulisserna.

Som ni ser på bilden nedan så föll Lupe ganska snabbt när köparna för tillfället tog slut. Effekten blir ofta en snabb rörelse då det säkert är en del traders som lurats att gå lång på 67,25 pga det höga köptrycket där. Dessa trader tvingas ofta ta sina stoppar när de inser att 67,20 eller lägre inte kommer hålla uppe. Det är med stor sannolikhet också en hel del köpare som tidigare har gått lång (köpt) i intevallet 67,20 till 67,40 som panikar ut. Det är dessa traders pengar som vi är ute efter.

Observera hur mycket längre den gråa horisontella prisvolymbaren är på den under bilden jämfört med den övre, det var en hel del köpare som sögs upp där på 67,25.

Ökad volym
Ökad volym

Innan entry:

 • Leta efter nivåer där extra mycket volym tradas. Detta ser ni i orderflödet, men det gör sig ibland också synligt i chartet eller om ni har horisontella volym/pris bars i era charts som jag har.
 • Observera hur mycket volym som ligger på varje pris på bid och offer i orderboken.
 • Få en känsla för ungefär hur mycket volym som tradas på varje pris, kontra vad som försvinner från orderboken när priset träffas. På så sätt får ni också en känsla för hur mycket fakevolym som algosarna fyller upp på bid och offer.
 • Uppmärksamma om det går igenom mycket mer volym på tex bid än vad som visas där. Fokusera och försök att göra en snabb överslagsräkning i huvudet om mäklaren är duktig på att dölja detta.
 • Observera vilken / vilka mäklare det är som ligger och suger upp volym. Är denna mäklare en viktig spelare för dagen i denna aktie ges den större förtroende.
 • Ta hänsyn till vart aktien befinner sig till tidigare priser i chartet, dvs är detta en vettig setup?
 • Ta hänsyn till hur index rör sig, samt om vi är starka eller svaga för dagen.
 • Köp/sälj inte rakt in i en tidigare stark support/resistance nivå som ibland kan agera som svårvälta väggar i marknaden. Låt priset trada igenom den nivån innan ni tar entry, eller ta en liten position tills ni ser att priset tradar igenom nivån för att då adda på size.

Entry; Tar priserna från Lupe exemplet ovan som förtydligande:

 1. Tycker du att detta är en bra nivå att trada är det bästa att lägga in en limitorder på priset som suger upp säljare/köpare (67,25). Blir du fylld får du din entry så nära nivån som det bara går, vilket innebär att du tar minimal risk om du tar din stopp om held bid / offer nivån knäcks. Ovan blir din stop i så fall ca 67,30-67,45 beroende på vad du har för riskprofil.
 2. Andra alternativet för din entry är att ta market (sälja på närmsta bid i fallet ovanför 67,20) på priset nedanför held offer (67,20) först gången du ser någon printa detta pris med volym. Du måste ofta vara extremt snabb här om du vill taima det perfekt.
 3. Tredje alternativet är att vänta till du ser att priset avvisat köparna och fyllt upp priset nedanför held offer (67,20). Här vill jag gärna se att någon testar att sälja på detta ny uppfyllda pris(67,20) nedanför held offerpriset(67,25). Om det ny upphöjda priset håller så är jag intresserad av att ta market på priset nedanför (67,15) när någon printar på där för första gången eller med volym.

Vinst:
Givetvis är exits minst lika viktigt som entrys. Egentligen kan man använda samma koncept för att ta sig ur sin trade om man får en held bid eller offer emot sig, men det funkar inte alltid så tyvärr. Bästa tycker jag är att ha ett target som är baserat på tidigare prisnivåer, support och recistance mm.

Förlust:
Du kan ha extremt tight stop pga av att du tar position av en anledning som händer på en till tre priser.  Bryter vi detta pris/priserna som var ett held bid eller held offer så är vår generella anledning för traden borta och vi kan snabbt ta oss ut med en liten förlust. Oftast är vi lång eller kort från priset ovanför held bid eller offer vilket gör att vi kan hålla vår trading extremt tight. Om priset korsar ett tidigare held bid eller offer så kan vi också eventuellt reversa vår position

Problematik:

 • Ofta blir man mer lockad att köpa än sälja då det går igenom så mycket volym på köpsidan (tvärt om för köpsetup).
 • Held bid / offer kan också föregå över två till tre priser ackumulering vilket gör det svårare att få en uppfattning om vad som händer bakom kulisserna.
 • Du måste observera vad som går igenom på priserna runt omkring ett litet tag innan du kan avgöra vad som är ovanligt mycket volym för en nivå. Detta gör att denna typ av trading kräver extrem fokus över en lång period.

Som ni förstår är denna metod mest ägnad pullbacks i marknaden, men även också efter att aktien tagit ut en nivå och ”vilar” ett tag innan den faller tillbaka eller fortsätter.
När priset bryter en nivå, låt säga uppåt, så upplever vi held bid/offer som att köpare flyttar upp och håller priset högre trots försök till att sälja på de nya högre priserna.

Bild nedan; Held Bid:
I de röda rutorna ser ni två exempel av held bid. Båda nivåerna registrerar ovanligt stor köp och sälj volym (gråa volympris staplarna) precis på botten av rangen innan priset drar iväg uppåt. Det är som ett krig mellan köpare och säljare skulle man kunna säga, och när slaget är avgjort går priset åt vinnarens håll.

Held Bid
Held Bid

Bild nedan; Bullback till tidigare Held Offer:
Att använda sig av tidigare utbombade held bid / offer nivåer för att taima pullbacks i marknaden går också bra.
På bilden nedan så ser ni dels ett held bid på 93,70. Ni ser också att priset arbetar sig upp till nästa stora volymnivå på 95,00 som var gårdagens stora volymansamling (held bid nivå). Därav kan man använda dessa nivåer både direkt när de bildas, samt för entry eller måltarget för exit till tidigare held bid/offer nivåer.

Bullback till tidigare Held Offer
Bullback till tidigare Held Offer
Taggar:
Usa
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto