Home > Lediga jobb ökar i maj

Lediga jobb ökar i maj

Månadens JOLTS-rapport (lediga jobb och arbetskraftsomsättning) är en mycket bevakat ekonomisk rapport från USA som ger detaljer om hur det går för arbetsmarknaden. Innan man tolkar rapporten bör dock investerare vara medvetna om att den inte hänvisar till föregående månad utan månaden innan.

Då rapporten släpps 40 dagar efter månadens slut brukar innehållet ignoreras. Exempelvis hänvisar gårdagens rapport till maj 2020, samtidigt som vi snabbt närmar oss mitten av juli. Det är dock en ledande indikator för den allmänna sysselsättning, och specifikt under lågkonjunkturer, som den vi just nu befinner oss i, är ledtrådar om hur det går för arbetsmarknaden värdefulla. Rapporten används även tillsammans med NFP-datan för samma månad (maj 2020) för att skapa en full bild över utvecklingen på arbetsmarknaden.

Viktiga detaljer i 2020 JOLTS

Medan lediga jobb vände till 5,4 miljoner, vilket var en ökning med 8% månadsvis är det fortfarande nere med 26% för året. Detta bekräftar NFP-datan för maj 2020 som indikerade att arbetsmarknaden ligger på nivåer som senast sågs 2015.

Hotell och restaurang vände mest i rapporten för lediga jobb, medan media och IT ligger efter. Med tanke på att ekonomin började öppna upp igen i många amerikanska delstater, framförallt under andra hälften av maj, är det ingen överraskning att hotell och restaurang har vänt.

Denna rapport visar på den största månatliga ökningen i anställningar sedan serien inleddes. Ett annat uppmuntrade tecken är att antalet uppsägningar och avskedningar minskade i maj till 1,8 miljoner, det vill säga med 1,4%, vilket närmar sig nivåerna innan pandemin på 1,2%, vilket var siffran som gällde för februari i år.

För att helt och hållet förstå denna rapport måste man fokusera på vad lediga jobb hänvisar till. Datan registrerar alla positioner som är öppna under den sista arbetsdagen i den relevanta månaden. I detta fall hänvisar datan till alla lediga jobb under den sista arbetsdagen i maj 2020. Datan tar i beaktning tillgänglighet, om jobbet kan inledas inom 30 dagar eller inte och ifall arbetsgivaren försöker rekrytera utanför verksamheten eller inte.

Dessa detaljer är viktiga när man gör en tvärsnittsanalys av den amerikanska arbetsmarknaden. Man kan inte jämföra NFP-rapporten med lediga jobb men man kan jämföra trenden i båda.

En vändning för arbetsmarknaden är definitivt här. Det kvarstår att visa sig om detta bara är en vändning eller om det är början på en långvarig återhämtning.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto