Home > Ljus bild målas upp för aktiemarknaden enligt SEB

Ljus bild målas upp för aktiemarknaden enligt SEB

Vi befinner oss i en aktiemarknadsvänlig fas och aktier tar åter plats som viktigaste avkastningskällan. Inte minst sticker Europa ut som en intressant region.

Det skriver SEB Private Banking i den kvartalsvisa utgåvan ”Investment Outlook” som publicerades på tisdagen.

Banken räknar med att en starkare konjunkturcykel kommer att driva cykliska tillgångar samt inflikar att det finns chans till en synkroniserad global tillväxtfas under 2014.

”Skulle vi få se accelererad tillväxt i USA, Europa, Japan och Kina samtidigt nästa år bör det kunna lyfta börser mer under kommande året”, säger Hans Peterson, chef över allokeringsstrategin på SEB, vid en pressträff på tisdagen.

Han påpekar att det finns förutsättning för detta då inköpscheferna i det globala näringslivet är positiva och att industriindex har utvecklats positivt på senare tid, medan det tidigare varit tjänsteindex som gått starkast. PMI-utvecklingen stödjer en mer cyklisk exponering på börsen.

Europa-PMI indikerar enligt honom att regionen rör sig upp ur recession medan Kinas inköpschefer är mer neutrala. Dock har det skett en viss förbättring i det kortare perspektivet gällande Kina.

Världsekonomin är således redo att lyfta och det finns potential för en lång tillväxtperiod. I och med rådande produktionsgap kommer inflationstrycket att fortsätta vara lågt. Allokeringsstrategen säger även att det finns stora uppdämda behov och att investeringar därmed kan vara en viktig faktor i konjunkturuppgången.

Banken räknar således med att den mognande konjunkturcykeln kommer att driva cykliska tillgångar och att den defensiva trenden som varit den härskande i aktiemarknaderna kommer att brytas. Även regioner som kännetecknas av mer konjunkturkänslighet kommer att vara i fokus, enligt SEB och lyfter fram att Europa kommer att bidra till avkastningen framöver.

Värderingsmässigt ser Europa attraktivt ut då regionens index inte följt med världsindex under de senaste åren. Banken framhåller vidare att tysk och spansk exportindustri visar fortsatt styrka medan exempelvis fransk och italiensk export har det fortsatt svårt att konkurrera på världsmarknaden.

”De spanska framgångarna på sistone kan hänvisas de sänkta lönekostnaderna i landet”, enligt SEB.

Den löpande outsourcingen som varit ett tema under de senaste decennierna har delvis avbrutits då konkurrenskraften för många lågkostnadsländer gradvis har försämrats. Produktion läggs istället i Europa vilket ger en återhämtningschans för många små och medelsstora företag i regionen med hemmamarknadskoppling, anser SEB.

Det påpekas dock att euroområdet alltjämt har större grundläggande problem än flertalet andra regioner i världsekonomin och att återhämtningen således kommer att omgärdas av en del obalanser, risker och osäkerhet.

Men att investeringarna i industrin skjuter fart gynnar den relativt industritunga och cykliska euroregionen. När den generella konjunkturen får fart i Europa kommer det att påverka lönsamheten i företagen.

”Hävstången i vinst per aktie kan vara uppemot 20-30 procent. Redan i dag är vinstprognoserna höga för Europa jämfört med andra regioner. I många fall återspeglas det dock inte i värderingar av aktierna”, summerar SEB läget.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto