Home > Lloyds aktiepris: Resultat från Q4 2020 – vad kan vi förvänta oss?

Lloyds aktiepris: Resultat från Q4 2020 – vad kan vi förvänta oss?

Lloyds är den största digitala banken och finansgruppen i Storbritannien, och de släpper snart sina resultat för 2020. Resultaten från Q4 2020 förväntas påverka Lloyds aktiepris starkt. Lloyds är aktiv i tre segment i finanssektorn – försäkring och förmögenhet, kommersiella bankärenden och återförsäljning. Deras aktiepris har stigit med 10% de senaste tolv månaderna, men låg nere med 25% förra året.

När släpper Lloyd sin resultaträkning för Q4?

Lloyds rapporterar sina resultat för 2020 den 24:e februari 2021. Presentationen till analytiker och institutionella investerare följs av ett investerarsamtal.

Marknadens förväntningar på Lloyds resultaträkning

Marknaden förväntar sig att den årliga tillväxten minskar med -11,36% till 20,68 miljarder dollar. Positiva överraskningar här kan räcka för att få en aktie som redan har stigit i år att stiga ännu mer. Den tekniska bilden kan även användas som ett argument för en stigande trend, men det finns ett par hakar.

Lloyds aktie: en teknisk analys

Lloyds aktiepris nådde en ny lägstanivå i oktober förra året efter att ha påverkats starkt av COVID-19-pandemin. Dåligt presterande avsättningar för lån påverkade lönsamheten, och denna minskning var därför oundviklig, vilket vi även såg över hela finanssektorn.

Det sjunkande priset följds dock av en snabb vändning. Denna vändning avstannade mer eller mindre i ett liknande område jämfört med den föregående konsolideringen innan dippen i oktober. Mer specifikt formerade marknaden ett inverterat ”head and shoulders”-mönster, vilket är ett tjurartat vändmönster.

Den svarta horisontella linjen i diagrammet ovan fungerar som mönstrets nacklinje. Den uppmätta rörelsen av ett sådant mönster är distansen från huvudet till nacklinjen när den projiceras från nacklinjen. Detta fungerar som den minsta distans som marknaden måste resa för att priset ska ta sig över nacklinjen.

Faktum är att detta är det huvudsakliga villkoret för att mönstret ska fungera som ett vändmönster. Om det finns positiva överraskningar i Lloyds Q4-resultat bör tjurar vänta på dagens stängning över nacklinjen som bekräftelse på detta. Om det å andra sidan blir en besvikelse bör marknaden hitta stöd vid den lägsta punkten i den högra axelns formation.

Hur ser prognosen ut för Lloyds aktiepris?

Det finns fortfarande en osäkerhet kring den påverkan som Brexit kommer ha på den brittiska finanssektorn. Faktumet att statskassans avkastning har stigit på sistone i USA är positivt för företag i finanssektorn, och dit hör även Lloyd. Faktum är att den ökade avkastningen är en av de huvudsakliga orsakerna till Lloyds aktiepris positiva utveckling hittills i år.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.