Home > LO öppnar för ”utbildningsjobb” med lägre löner.

LO öppnar för ”utbildningsjobb” med lägre löner.

LO föreslår en ny modell för utbildning kombinerat med jobb och lägre lönekostnader.

Det är LO:s förslag på etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden, som de presenterade vid en presskonferens på måndagen.

Utbildningsjobben är ett sätt att kombinera arbete och utbildning för de som inte har alla färdigheter som krävs på arbetsmarknaden. Det skulle innebära lägre lönekostnad för arbetsgivaren under en period i kombination med ett generöst studiestödssystem. Det är ett sätt för etablering för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden.

”Vi är beredda att ta ansvar för att få nyanlända i arbete. Det innebär bland annat att vi kan tänka oss att öppna upp för lägre lönekostnader för en begränsad period, innan dessa personer har rätt kunskaper och färdigheter”, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en kommentar.

För att förslaget ska gå att genomföra krävs det såväl överenskommelser med arbetsgivarna som med staten. Därför går det inte att säga exakt hur ett färdigt system kommer att se ut i dagsläget.

”Det här är inget vi kan göra ensamma. Därför hoppas vi att Svenskt Näringsliv vill återuppta förhandlingarna med oss så att vi kan komma fram till ett partsgemensamt system. Sen behöver också staten ta sitt ansvar, bland annat när det gäller utbildningsdelen”, säger han.

Modellen innebär att den anställda har ett reguljärt arbete och vid sidan av denna genomför reguljär utbildning. Med denna modell ska man skapa ett högre deltagande i utbildningen, då LO:s undersökning visar att den blir lägre om uppgiften att hitta utbildning ligger på arbetsgivaren.

”Vi vill underlätta för arbetsgivare… många vill detta men har väldigt svårt att organisera utbildning vid sidan av”, sade Karl-Petter Thorwaldsson.

Förslaget innebär också att LO accepterar att dessa jobb gör med lägre lönekostnad, men ställer samtidigt krav på ett generöst studiestöd.

I rapporten skriver LO att hur de avtalade villkoren för utbildningsjobben ska se ut är en fråga för parterna.

Arbetsgivarens lönekostnader kommer att behöva avvika från befintliga avtal, det är en förutsättning för att arbetsgivare ska vara intresserade av att teckna avtal. En central del i avtalen ska vara goda möjligheter för arbetstagaren att kombinera sitt arbete med offentligt finansierad utbildning som arbetstagarna deltar vid sidan av arbetet. Arbetsgivaren ska samtidigt agera så att den anställde på ett rimligt sätt kan genomföra sina studier vid sidan av arbetet.

”Ändrade lönekostnader kan ske på olika sätt. Ett sätt är den faktiska lönen, ett annat sätt är andra villkor för anställningen och ett tredje sätt är offentliga subventioner eller sänkta skatter. En kombination av olika metoder är också möjlig”, skriver LO.

Tradingportalen/Nyhetsbyrån Direkt.
Frågor och kommentarer alltid välkomna på redaktionen[at]tradingportalen.com

Taggar:
ECB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto