Home > Lucara Diamond aviserar ett stark första kvartal

Lucara Diamond aviserar ett stark första kvartal

Gruvbolaget Lucara Diamond har av allt att döma haft ett starkt första kvartal, med mer än väl godkända resultat vid de två försäljningar av rådiamanter som hållits hittills i år. Samtidigt pågår initiala förberedelser för en expansion av verksamheten i Botswana.

Det budskapet ger vd William Lamb i en intervju med Playdirekt.

”Marknaden är mycket, mycket stark. Våra förväntningar baserades på värderingar av oberoende konsulter och resultaten vi fick i både februari och mars var klart över dessa förväntningar. Det visar att det är en väldigt god efterfrågan på rådiamanter för närvarande”, säger William Lamb.

Lucara publicerar normalt resultaten från de ordinarie försäljningarna av diamanter i samband med kvartalsrapporterna. Den 10 april hålls dock en extrainsatt auktion av högkvalitativa stenar och bolaget överväger nu att släppa resultatet från alla tre försäljningarna i samband med denna, uppger William Lamb.

Den goda efterfrågan som bolaget mött under årets inledning väntas dock inte bestå året ut. Nya regler tvingar de banker som finansierar köparna av oslipade diamanter att minska sin utlåning och kräva högre kontantinsatser, vilket väntas leda till en lägre efterfrågan från och med mitten av det andra kvartalet.

”Personligen tror jag att den kan bli en mindre korrektion (nedåt). De priser som betalas för rådiamanter just nu är inte uthålliga, mot bakgrund av att de slipade stenarna inte har hängt med i prisuppgången”, säger William Lamb.

För resten av året spår Lucarachefen en utplaning av prisnivån.

Hur ser då Lucara – i dag ett bolag med en enda producerande tillgång i form av Karowegruvan – ut om fem eller sex år?

”Vi har ansökt om tre prospekteringslicenser i Botswana. Tanken är att expandera resursbasen i området där vi redan har verksamhet. Även om det alltså inte blir en helt fristående tillgång, innebär det att vi kan komma att ha expansionsprojekt som gör att vi kan utnyttja den existerande anläggningen”, säger William Lamb.

Vidare betonar Lucaras vd vikten av den uppgradering av Karowes infrastruktur som planeras för 2014, till en kostnad om 45-50 miljoner dollar.

Den nya teknologi som då tas i bruk kommer att underlätta utvinning av riktigt stora stenar och kan möjligen även komma till bruk vid bolagets andra tillgång, det för närvarande i träda lagda Mothae-området.

Liksom tidigare står också förvärv av andra tillgångar i ett lämpligt stadium av utveckling alltjämt på önskelistan.

Av: Direkt

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto