Home > Lucara Diamond tyngs av svag diamantmarknad

Lucara Diamond tyngs av svag diamantmarknad

Intresset för gruvbolaget Lucara Diamonds ordinarie höstförsäljning av rådiamanter från Karowegruvan i Botswana är stort, trots att diamantmarknaden inte mår riktigt bra. Lägre priser än vid den senaste försäljningen väntas dock. 

Det säger Philip Hoymans, ansvarig för försäljningen hos mäklarfirman Bonas i Antwerpen, till Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi räknar med att nå 115-120 besökare till visningen. Det är ett mycket bra resultat i dessa tider”, säger han.

Lucara avser att sälja cirka 80.000 carat oslipade diamanter i 95 poster på tisdag, den 24 september. Försäljningen har skjutits fram en dag jämfört med den tidigare planeringen, av praktiska skäl.

”Stenarna kom en dag senare än beräknat från visningen i Botswana och vi behöver tio dagar för att kunna ta emot alla intressenter”, säger Philip Hoymans.

Av de 95 posterna innehåller 45 endast en sten. Mest intressanta är kanske två blå stenar, även om de inte är så stora.

”De är på 2,44 respektive 1,77 carat, båda mycket fina med exceptionell färg”, säger Philip Hoymans.

Marknaden för rådiamanter har varit under tryck de senaste månaderna, efter en uppgång under första halvåret. Köparna har mött tilltagande svårigheter att finansiera sina inköp hos bankerna, men oron kring den indiska rupien har också bidragit negativt.

Indien är ett globalt centrum för diamantslipning och indiska inköpares planer påverkar därför prisbilden. Dessutom har andra asiatiska länder, som Filippinerna och Indonesien, sett sina valutor falla, vilket fördyrar importen av diamanter.

”Det är framför allt de stora valutarörelserna som är problematiska. Om rupien stabiliserade sig, om än på en låg nivå, skulle marknaden lugna ner sig”,
fortsätter Philip Hoymans.

Mot den bakgrunden, vad väntar du för priser vid försäljningen nästa vecka?

”Det är mycket svårt att säga. Det stora intresset från köparnas sida är uppmuntrande och visar att förtroendet för Lucaras sortiment är stort. Samtidigt är marknaden helt klart svagare. Vi är beredda på ett snittpris kanske 10 procent under vad vi fick i slutet av juni”, säger Philip Hoymans, som dock betonar att det stora antalet olika kvaliteter och sättet stenarna sorteras på gör att jämförelser mellan olika försäljningstillfällen är svåra att göra.

Resultatet av försäljningen redovisas i samband med Lucaras kvartalsresultat den 8 november.

Studerar vi aktiekursen har aktien klättrat nästan 50 procent under innehavande år. Efter en svag inledning på 2013 fick aktien en impulsrörelse under våren och har sedan dess befunnit sig inom en stigande trend med allt högre bottnar.

På uppsidan utgör årshögsta vid 6,5 kr en tekniskt barriär som kan utgöra ett potentiellt motstånd. Skulle aktien etableras ovanför nivån ges teknisk köpsignal till utbrottshandlare.

Lucara
Lucara Diamond

Av: Direkt/Tradingportalen

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto