Home > Lundin Mining bryter upp efter rapport

Lundin Mining bryter upp efter rapport

Lundin Minings rapport för det första kvartalet får gott betyg av analytikerna och aktien stiger på Stockholmsbörsen.

”Kvartalet isolerat var klart bättre än väntat, i huvudsak tack vare en stark produktion”, säger Joakim Ahlberg, gruvanalytiker på Cheuvreux Nordic till Nyhetsbyrån Direkt

På plussidan noterar han också det starka kassaflödet. Vissa frågetecken finns dock för den höjda capexprognosen och skattesatsen, som gör att nettoresultatet bara är 8 procent över konsensusförväntningarna, påpekar Joakim Ahlberg.

Kollegan Fredrik Agardh på Handelsbanken Capital Markets ser också positivt på resultatet.

”Det är en rapport som är bättre produktionsmässigt på alla enheter, framför allt kopparproduktionen med ökade volymer och högre recovery-halter i Neves-Corvo som mer än väl kompenserar för lägre koppparhalter i malmen”, säger han.

En liknande bedömning gör RBC Capital Markets, som noterar att Lundin Mining slog bankens förväntningar. Bolagets helårsprognos för produktionen är dock i allt väsentligt oförändrad, påpekar bankens analytiker.

Nordea höjer rekommendationen för Lunding Mining till köp från tidigare behåll efter kvartalsrapporten och justerar samtidigt upp riktkursen med en krona till 35 kronor. Höjningen motiveras av högre väntad produktion vid Tenkegruvan i Kongo och stigande zinkvolymer från Neves-Corvo nästa år, samt av en möjlig höjning av produktionsprognosen.

”Vi ser en stor sannolikhet för en höjd prognos för kopparvolymerna senare under 2012”, skriver bankens analytiker.

Att denna prognos kommer att höjas är dock ingen självklarhet, menar Handelsbankens Fredrik Agardh.

”Vore de säkra på att kopparpriserna ska vara fortsatt höga skulle de kunna göra det, men ingen kan vara säker på det i dagsläget. Jag tror inte de kommer att höja sina prognoser”, säger han.

Bank of America Merrill Lynch konstaterar också att såväl intäkter som metallproduktionen var bättre än banken trott över hela linjen, men att kostnaderna, bland annat vid svenska Zinkgruvan, steg mer än väntat.

Vid eftermiddagens telefonkonferens ser bankens analytiker fram emot mer detaljer om expansionen av Tenkegruvan i Kongo. Mer information efterlyses också om det nya Touro-projektet i Spanien, samt om Lundins mer långsiktiga kopparproduktionsprognoser.

Telefonkonferensen inleds klockan 14.30.

Av kvartalsrapporten som släpptes på torsdagsmorgonen framgick det att Lundin Mining har höjt produktionsprognoserna för helägda Galmoy och delägda Tenke för helåret 2012. För övriga helägda gruvor upprepas tidgare prognoser.

För Galmoy höjs prognosen för zinkproduktionen från 4.000-4.500 ton till 7.000-8.000 ton. Blyproduktionen väntas nu bli 1.500-2.000, mot tidigare bedömning som var 500-1.000 ton.

För Tenke, där Lundin Mining äger 24,0 procent, höjs prognosen för kopparproduktionen 2012 till 32.600 ton. Tidigare bedömning var 31.560 ton. Bolaget har även reviderat prognosen för investeringar, capex, under 2012 till 410 miljoner dollar.

Det är en höjning från den tidigare uppskattningen om 370 miljoner. Förändringen är främst en följd av ändrade redovisningsprinciper, skriver Lundin Mining.

Lundin Minings rörelseresultat blev 105 miljoner dollar för det första kvartalet 2012 (114). Analytikerna hade räknat med ett resultat på 87 miljoner dollar, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 213 miljoner dollar för perioden (211). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 186 miljoner. Resultat före skatt uppgick till 77,3 miljoner dollar (79). Väntat var 61 miljoner dollar.

Nettoresultatet blev 58,3 miljoner dollar (71). Väntat nettoresultat var 51,9 miljoner dollar enligt SME Direkt.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 51 miljoner dollar under kvartalet. I det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet till 120 miljoner dollar.

Teknisk sett har aktien efter torsdagens rapport brutit upp över den fallande trendkanalen. Trots en uppgång under april på ca 14 procent, så är aktien ännu inte kortsiktigt överköpt.

Lundin Mining (daily chart)
Lundin Mining (daily chart)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.