Home > Lundin Mining och Boliden får bra betyg av Goldman Sachs

Lundin Mining och Boliden får bra betyg av Goldman Sachs

Utsikterna för de globala gruvbolagen är måttligt tilltalande på ett par års sikt, mot bakgrund av vikande efterfrågan från Kina och kommande väntade utbudsöverskott av basmetaller. I den miljön gäller det för investerare att välja bolag med låga produktionskostnader och goda expansionsmöjligheter.

Det skriver investmentbanken Goldman Sachs i en ny analys, i vilken bland andra Lundin Mining och Boliden lyfts fram.

”Vi tror att Lundin Mining, Boliden och First Quantum alla kommer att gå bättre än marknaden”, skriver bankens analytiker.

Gruvbolagen har tappat mark på börserna i takt med att den framtida efterfrågan blivit alltmer osäker. Ett ytterligare problem är att bolagen investerat tungt i ny produktion och ökad effektivitet när råvarupriserna var som högst, vilket riskerar att leda till ett överutbud under de kommande två åren. Inte ens en förbättrad global konjunktur och därmed ökad efterfrågan behöver i en sådan miljö nödvändigtvis leda till högre råvarupriser, menar Goldman Sachs.

De bolag som har bäst möjligheter att lyckas är de som har möjligheter att öka produktionen, som har relativt sett låga kostnader och som är inriktade på de metaller där prisrisken är minst.

”Lundin Mining åtnjuter en stark vinsttillväxt baserad på lågkostnadstillväxt vid koppar- och nickelgruvan Eagle i USA, och träder fram som det bäst positionerade bolaget i vår modell”, skriver bankens analytiker, som räknar med att aktien ska värderas upp av marknaden när fokus väl hamnar på intjäningspotentialen lite längre fram i tiden.

Riktkursen sätts till 37 kronor för den Stockholmsnoterade aktien, som placeras på Goldmans så kallade conviction buy-lista över de mest attraktiva aktierna.

Även Boliden får alltså bra betyg.

”Bolaget levererar väsentligt tillväxt från expansionsprojekten i Garpenberg och Aitik /…/ vilket bör ge en klar förbättring av kassaflödet från 2014 och framåt”, forsätter analytikern.

Goldman räknar med att Boliden kommer att avisera en ytterligare expansion av Aitikgruvan under 2014. Positiva nyheter väntas också från Laverprojektet.

Boliden får riktkursen höjd med 15 kronor till 115 kronor och en upprepad köprekommendation.

Motsatt rekommendation får Rio Tinto, som med sin stora järnmalmsexponering hamnar på conviction sell-listan. Anglo American får sin säljrekommendation upprepad.

Lundin Mining
Lundin Mining
Boliden
Boliden

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto