Home > Lundin Petroleum rusar efter Sverdrup-information

Lundin Petroleum rusar efter Sverdrup-information

Lundin Petroleums aktie stiger ca 4 procent i den inledande torsdagshandeln efter ytterligare uppdateringar kring det norska jättefältet
Johan Sverdrup, där Lundin-bolaget är delägare.

Bland annat framkom att fältets platåproduktion väntas nå 550.000-650.000 fat per dag. Enligt konsensus från SME Direkt från mitten av december spådde
analytiker att platåproduktionen, maximal produktion, skulle nå 527.000 fat.

Lundin Petroleum har tidigare sagt att en platåproduktion om över 500.000 fat var att vänta men att den möjligen skulle kunna nå 600.000 fat, vilket är
medelvärdet i torsdagens publicerade intervallbedömning.

I en tidig fas bedöms fältet producera 315.000-380.000 fat per dag, med en investering om 100-120 miljarder norska kronor vilket indikerats tidigare.

Utvinningsgraden för Sverdrup-fältet bedöms kunna nå 70 procent, vilket indikerades nyligen av Statoil.

Produktionsstart väntas alltjämt till slutet av 2019.

Lundin Petroleum
Lundin Petroleum
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto