Home > Makro: Jobbdata från USA i korten på fredagen

Makro: Jobbdata från USA i korten på fredagen

Flera Fed-ledamöter har framhållit att det krävs en mer ihållande förbättring på arbetsmarknaden innan de kan börja överväga att dra ned på sina månatliga obligationsköp om 85 miljarder dollar.

I februari steg antalet sysselsatta totalt med 236.000 personer, vilket var väl över väntade +165.000, enligt Bloomberg News enkät. Arbetslösheten sjönk samtidigt från 7,9 procent till 7,7 procent i februari, analytiker hade väntat en oförändrad arbetslöshetsnivå.

Enligt Bloomberg News enkät väntas den totala sysselsättningen ha ökat med 190.000 personer i mars, och 200.000 om endast den privata sektorn räknas. Arbetslösheten väntas samtidigt ligga kvar på 7,7 procent.

ADP:s enkät i veckan visade att antalet sysselsatta i den privata sektorn ökade med 158.000 i mars.

Efter ADP-rapporten valde Deutsche Bank att justera ned sina prognoser inför fredagen med 40.000 personer, och de räknar nu med att sysselsättningen totalt ökar med 160.000 personer, och 170.000 i privat sektor.

Joseph LaVorgna noterade att sysselsättningen under de tre senaste månaderna i genomsnitt har ökat med 203.000 personer per månad, och om marsutfallet kommer in klart under 200.000 befarar han att marknaderna börjar misstänka en ytterligare ”vårförsvagning” i jobbtillväxten – såsom det initialt har rapporterats de senaste åren.

Många bedömare har börjat tala om en ”traditional springtime swoon” på arbetsmarknaden, Fed-chefen Ben Bernanke bekräftade delvis dessa påståenden vid presskonferensen efter Fomc-mötet i mars, men han tror att det har berott på vissa problem med säsongsjusteringen efter den finansiella krisen, och dessa problem borde avta med tiden.

Om den eventuella nedgången i sysselsättningstillväxten är ett resultat av vädereffekter och de automatiska budgetnedskärningarna räknar dock Deutsche Bank med en snabb återhämtning i april. De grundläggande faktorerna bakom de senaste månadernas förbättring på arbetsmarknaden, husmarknaden och bättre finansieringsvillkor, väntas fortsätta att påverka arbetsmarknaden positivt.

Sysselsättningskomponenten i ISM:s inköpschefsindex har visat en uppgång till 54,2 från 52,6 för industrin och en nedgång till 53,3 från 57,2 för tjänstesektorn.

Ekonomerna på Morgan Stanley befarar att ”sequesterrelaterade” neddragningar i offentlig sektor kan innebära att sysselsättningen i den offentliga sektorn sjönk med omkring 50.000 personer. De påpekar att denna bedömning är mycket osäker, men det estimatet ligger ändå till grund för Morgan Stanleys prognos om att den totala sysselsättningstillväxten sjönk till 175.000 personer i mars.

På fredagen publicerar vidare SCB statistik över den svenska tjänsteproduktionen i februari. I januari steg produktionen 0,5 procent jämfört med i december, och steg med 0,8 procent jämfört med januari 2012. Silf/Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 54,6 i februari från 52,6 i januari, men sjönk kraftigt till 47,3 i mars.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto