Home > Makro: ADP-sysselsättning och FED-protokoll på torsdagen

Makro: ADP-sysselsättning och FED-protokoll på torsdagen

Klockan 14.15 släpps ADP:s privata sysselsättningsstatistik, som kan ge en indikation inför fredagens officiella sysselsättningsrapport. Enligt Bloomberg News analytikerenkät väntas ADP visa att sysselsättningen i privat sektor ökade med 140.000 personer i december, efter en ökning med 118.000 i november.

Konsensusprognosen inför fredagens arbetsmarknadsrapport pekar mot att antalet sysselsatta ökade med 150.000 i december jämfört med månaden före, med en ökning på 153.000 i privat sektor.

Den andra stora begivenheten på makrofronten är protokollet från Federal Reserve senaste räntemöte, som publiceras klockan 20 på torsdagskvällen.

Vid mötet den 11-12 december beslutade räntekommittén Fomc att utöka de kvantitativa lättnaderna, QE, genom att köpa statspapper för 45 miljarder dollar per månad. Detta var i linje med förväntningarna.

Klart mer oväntat var att Fed redan då beslutade att införa ekonomiska trösklar för när det blir dags att överväga policyåtstramningar. Räntan ska hållas på nuvarande ”exceptionellt låga nivå” så länge arbetslösheten är över 6,5 procent, inflationen på ett till två års sikt väntas bli lägre än 2,5 procent och de långsiktiga inflationsförväntningarna är väl förankrade.

”Enligt Fomc är dessa trösklar i linje med den tidigare datumbaserade guidningen ’åtminstone till mitten av 2015’. Men varje diskussion i protokollet om osäkerheter runt denna prognos skulle vara av intresse”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Deutsche Bank skriver i ett marknadsbrev att de kommer att titta efter mer information om de numeriska trösklarna, där de ser arbetslösheten som den klart dominerande variabeln. Baserat på historiska trender räknar Deutsche Bank med att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent under det andra halvåret 2014, alltså tidigare än vad Fed själva räknar med.

På torsdagens utländska agenda står också bland annat antalet nyanmälda arbetslösa i USA förra veckan liksom tysk arbetslöshet i december.

För svensk del riktas intresset mot SCB:s statistik över den svenska hushållsutlåningen i november, som publiceras klockan 9.30. Enligt SME Direkts enkät väntas utlåningen ha ökat med 4,5 procent, samma som i oktober.

SEB skriver i ett kundbrev att den årliga förändringen i utlåningen börjar plana ut, men att de räknar med tillväxten i utlåningen kommer att dämpas lite mer till 4 procent under 2013. SEB skriver att ett fortsatt lågt bostadsbyggande stödjer deras prognos om ytterligare nedåtpress på hushållsutlåningen.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto