Home > Makro: AKU/KP från SCB och detaljhandel från USA i veckan

Makro: AKU/KP från SCB och detaljhandel från USA i veckan

Veckan bjuder också på räntebesked från Norges Bank, Nyas Zeelands centralbank och Schweiz centralbank, SNB, men samtliga väntas hålla sina styrräntor oförändrade.

I helgen publicerades ett batteri av Kina-statistik, som bland annat visade att KPI steg 3,2 procent, mer än väntade 3,0 procent, medan industriproduktionen steg 9,9 procent, vilket var mindre än väntade 10,6 procent.

Även detaljhandeln var svagare än väntat, +12,3 procent, mot väntade +15,0 procent.

På tisdag publicerar SCB sin KPI-statistik för februari månad. Enligt SME Direkts prognos väntas KPI ha ökat med 0,4 procent från månaden före och sjunkit med 0,2 procent från ett år tidigare.

Säsongsmässiga prishöjningar på kläder, mat och resor samt något högre bensinpriser väntas ha dragit upp konsumentpriserna i februari, medan fortsatt sjunkande bolåneräntor och lägre elpriser bedöms ha verkat i motsatt riktning.

Här hemma släpper Almega sin tjänsteindikator för första kvartalet. Almegas chefekonom Lena Hagman sade till Nyhetsbyrån Direkt i förra veckan att Almega har svårt att se den ljusning för tjänstesektorn som antyds av ett stigande inköpschefsindex från Silf/Swedbank. Om något så kan utvecklingen för tjänstesektorn under första kvartalet bli svagare än under fjärde kvartalet.

På den europeiska agendan finns brittisk industriproduktion för januari. I december ökade den med 1,1 procent från månaden före, vilket var något bättre än väntat. Förväntningarna för januari ligger, enligt Bloomberg News enkät, på +0,2 procent.

På onsdag morgon klockan 8.00 krockar TSN Prosperas stora enkät om inflationsförväntningarna med publiceringen av ett tal av vice riksbankschef Karolina Ekholm. Hon ska tala på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv på temat ” Penningpolitik, konjunkturstabilisering och makrotillsyn”.

Klockan 9.30 redovisar SCB den senaste arbetskraftsundersökningen, som väntas visa att den icke säsongsjusterade arbetslösheten låg stilla på 8,4 procent i februari, jämfört med i januari, enligt SME Direkts prognos bland analytiker.

Danske Bank noterar i ett kundbrev att ett antal arbetsmarknadsindikatorer har utvecklats bättre än de hoppats på senare tid, bland annat att sysselsättningen för tillfälligt anställda verkar ha tagit fart igen och att antalet arbetssökande som får arbete ökar i god takt. Antalet varsel har fallit tillbaka från tidigare upphöjda nivåer och antalet lediga jobb ligger något över de två senaste årens nivåer.

”Det måste rimligen innebära att företagen ser ganska positivt på framtidsutsikterna och därmed på personalbehovet”, skriver Danske Bank.

Torsdagen bjuder bland annat på industriproduktion för januari från euroområdet och en italiensk obligationsemission.

Vidare inleder EU:s stats- och regeringschefer sitt två dagar långa ekonomiska vårtoppmöte. Mötet ska handla om jobb och tillväxt. Just nu ser ingen kris ut att kapa dagordningen. I sin inbjudan skäller toppmötets ordförande Herman Van Rompuy på EU-länderna för att tillväxtvänliga strukturreformer går trögt.

Han pekar särskilt på små men effektiva reformer på EU:s inre marknad som liberalisering av offentlig upphandling, erkännande av yrkeskvalifikationer, elektronisk namnteckning, energibeskattning, samt liberalisering av energi- och transportnät.

På eftermiddagen publiceras februari månads detaljhandelssiffror i USA, där en ökning med 0,5 procent förväntas såväl med som utan bilar, enligt Bloomberg News enkäter bland analytiker.

USA-analytikerna på Credit Suisse räknar med att högre bensinpriser bör vara den huvudsakliga faktorn som lyfter februari månads detaljhandelsförsäljning, KPI och PPI. Samtidigt väntas konsumentförtroendet ha fått sig en törn av de automatiska budgetåtstramningar, ”sequester”, som trädde i kraft den 1 mars.

Den amerikanska inflationsstatistiken publiceras på fredag och då blir det även definitiv KPI från euroområdet.

Andra viktiga USA-siffror på fredagen är industriproduktion i februari samt mars månads preliminära utfall av Michigan-index.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto