Home > Makro: Amerikansk jobbdata i korten på fredagen

Makro: Amerikansk jobbdata i korten på fredagen

Den amerikanska jobbstatistiken har alltid varit viktig för internationella finansmarknader och intresset har om möjligt ökat ytterligare efter att Federal Reserve satte upp en nivå för arbetslösheten, 6,5 procent, som en av två siffersatta ”trösklar” för hur läge centralbanken ska fortsätta med nollräntepolicyn.

Enligt Bloomberg News prognosenkät spås antalet sysselsatta ha ökat med 165.000 personer, efter en preliminär uppgång om 157.000 i januari. För den privat sektorn väntas en sysselsättningsökning med 170.000, efter +166.000 i januari. Arbetslöshetsnivån spås vara oförändrad på 7,9 procent.

Rapporten från ADP om sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn, som presenterades på onsdagen, har i åtminstone någon mån bidragit till att öka förväntningarna om att det officiella utfallet kan bli något bättre än tidigare väntat. ADP:s undersökning visade att antalet sysselsatta ökade med 198.000 i februari. Det var högre än väntade 170.000, och dessutom reviderades januarisiffran upp till 215.000 från 192.000 tidigare.

På onsdagen visade därtill Federal Reserves Beige Book att arbetsmarknadsförhållandena generellt hade förbättrats, även om flera distrikt rapporterade om begränsade nyanställningar.

Carl Riccadonna, USA-ekonom på Deutsche Bank, skrev i ett kundbrev att de har justerat upp sin prognos för sysselsättningstillväxten i februari till 180.000, från 125.000 tidigare. De håller samtidigt fast vid den tidigare prognosen om att arbetslösheten kommer att sjunka till 7,7 procent. Utöver ADP-rapporten hänvisar Deustche-ekonomen till positiva jobbindikationer i ISM-index för februari.

Carl Riccadonna citerade samtidigt kommentarer från vice Fedchefen Janet Yellen, som i tidigare i veckan påpekade att arbetsmarknaden är ”långt ifrån botad”.

”Med en inflation som ligger under kommitténs 2-procentsmål anser jag att det är lämpligt att utvecklingen på arbetsmarknaden står i centrum för hur penningpolitiken bedrivs”, sade Janet Yellen.

Carl Riccadonna noterar att Janet Yellens kommentarer i hög grad liknar kommentarerna från Fedchefen Ben Bernanke förra veckan, vilket understryker hur viktig utvecklingen åpå arbetsmarknaden är för de ekonomiska utsikterna på medellång sikt och för förväntningarna om när Fed eventuellt kommer att inleda en exit från den nuvarande mycket expansiva penningpolitiska hållningen.

Beträffande prognosen för februarisysselsättningen påpekar Deutsche-ekonomen att snöstormar i nordöstra USA under ”mätveckan” för arbetsmarknadsstatistiken utgör
en riskfaktor, men uthålligheten i de vägledande indikatorerna antyder att stormeffekterna ändå kan bli mindre än befarat.

För svensk del inleds fredagsagendan redan klockan 8.00, när arbetsförmedlingen publicerar sin månadsstatistik för februari. I januari var den öppna arbetslösheten 4,8 procent, vilket var oförändrat jämfört med ett år tidigare. I februari 2012 var arbetslösheten 4,7 procent.

Arbetsförmedlingens prognoschef, Tord Strannefors, var förhållandevis optimistisk vid en pressträff tidigare i veckan. Han konstaterade att de hade varit för pessimistiska i decemberprognosen, då de räknade med att sysselsättningen skulle sjunka med totalt 40.000 personer 2013 och 2014, nu väntar han oförändrad sysselsättning en tid, följt av stigande sysselsättning längre fram.

Arbetslösheten kan däremot fortsätta att stiga något, vilket beror på en fortsatt ökning i arbetskraften.

Klockan 9.30 publicerar SCB svensk industristatistik, order, produktion. för januari. Efter oväntat starka utfall i december väntas produktionen nu ha ökat 0,2 procent i januari jämfört med i december, och sjunkit 4,4 procent jämfört med januari 2012.

Klockan 12.00 publiceras tysk industriproduktionsstatistik för januari. Enligt Bloomberg News enkät väntas produktionen ha ökat med 0,4 procent jämfört med i
december, och sjunkit 1,2 procent jämfört med januari 2011. Statistik på torsdagen visade dock en markant, och ovväntad, nedgång för industrins orderingång i januari.

Av: Direkt

 

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto