Home > Makro: Amerikansk jobbrapport i fokus på fredagen

Makro: Amerikansk jobbrapport i fokus på fredagen

>Fredagen inleds med ett anförande av vice Riksbankschefen Per Jansson klockan 8.00, med titeln ”Perspektiv på Riksbankens penningpolitik”. Även om Riksbankens uttalade policy är att inte signalera inför möten så står alla uttalanden från Riksbanken i fokus inför julimötet, som antas bli en svår balansakt mellan argumenten för sänkning och oförändrat.

MakroFredagens, och möjligen veckans, huvudnummer blir den amerikanska jobbrapporten, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas en ökning i antalet sysselsatta med 163.000 i maj, vilket skulle vara något under det preliminära april-utfallet på +163.000. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 7,5 procent. Commerzbank konstaterar att givet agitationen om en möjlig exit från QE3 så bör särskild vikt läggas vid amerikanska jobbdata. Ju bättre utfall, desto närmare ligger en vändning i Federal Reserves penningpolitiska hållning. Att ett stort antal Fed-ledamöter stämt upp i en flerstämmig kör har på senare tid orsakat en viss oro på marknaden då många tolka uttalandena som signaler om att Fed står inför en nedtrappning av QE i närtid. I slutänden kommer dock timingen i detta att bero på nyheterna från datafronten, och då i synnerhet arbetsmarknaden. Den genomsnittliga sysselsättningsökningen i mars och april på cirka 150.000 var något under förväntningarna. En orsak till detta kan ha varit oron hos företagen att de mycket omdiskuterade budgetbesparingarna allvarligt skulle skada tillväxten. "Hittills har dock denna oro varit ogrundad; ekonomin fortsätter att vara i stort sett opåverkad av regeringens åtstramningsåtgärder. Vi tror därför att sysselsättningsökningen i maj accelererade till 175.000", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev. Om sysselsättningen fortsätter att öka i denna takt, så kommer den kraftiga nedgången under recessionen 2007-2009 inte att återtagits förrän i mitten av 2014. Arbetslöshetsnivån väntas vara oförändrad på 7,5 procent. "Om våra antaganden är korrekta så förblir arbetsmarknaden på en bana av återhämtning. Men det förefaller osannolikt att den nuvarande förbättringen kommer att utlösa en tidigare exit från QE3, och än mer så eftersom Fed tar hänsyn till ett brett spektrum av data när de bedömer arbetsmarknaden", skriver Commerzbank. Unicredit konstaterar att aprilrapporten skingrade oron för att arbetsmarknaden stod inför ännu en trög sommar, den tredje i rad. Den gradvisa uppåttrenden väntas fortsätta i maj, med en sysselsättningsuppgång på 180.000. Medan företagen har varit fortsatt försiktiga med att nyanställa, så har antalet uppsägningar fortsatt att trenda nedåt. Nyanmälda arbetslösa sjönk till femårslägsta i slutet av april, vilket indikerar att varken budgetnedskärningarna eller den tillfälliga tillväxtinbromsningen har fått företagen att säga upp folk. Att prognostisera den kortsiktiga utvecklingen i arbetslöshetsnivån fortsätter samtidigt att vara mer en "konstart än vetenskap". Trots en dämpad jobbökning så sjönk arbetslöshetsnivån till 7,5 procent i april, den lägsta nivån sedan slutet av 2008. "Samtidigt som förbättringen i april skedde utan en ytterligare nedgång i arbetskraftsdeltagandet, så fortsätter vi att hävda att nedåttrenden i arbetslöshetsnivån tydligt har överdrivit förbättringen på arbetsmarknaden", skriver Unicredit. Enligt deras beräkningar så har inte mindre än 75 procent av nedgången i arbetslöshetsnivån under det senaste året berott på nedgången i arbetskraftsdeltagandet. "Vi fortsätter att förvänta oss att frustrerade människor så småningom kommer att återvända till arbetskraften när väl en uppgång i anställningsaktiviteten förbättrar de generella jobbutsikterna. Det kommer att lyfta deltagandenivån och bromsa nedgången i arbetslöshetsnivån, eller till och med delvis vända den senaste nedåttrenden", skriver Unicredit. Men då ekonomin har tagit en andhämtningspaus under våren så kommer detta sannolikt inte ha skett i maj och arbetslöshetsnivån antas därför har stabiliserats på 7,5 procent, skriver Unicredit. Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto