Home > Makro: April-KPI i EMU och USA på torsdagen

Makro: April-KPI i EMU och USA på torsdagen

I euroområdet väntas inflationen, enligt definitiv statistik, ha sjunkit till 1,2 procent från 1,7 procent i mars, i linje med det preliminära utfallet. Detta var dock klart lägre än förväntningarna på 1,6 procent.

SEB skriver i ett marknadsbrev att euroområdets inflation fortsätter att trenda nedåt, med nedreviderad kortsiktig prognos på grund av nya nedgångar i bensinpriserna.

Den stora överraskningen på nedsidan i april drevs delvis av säsongsmässiga faktorer som när påsken inföll. Kärninflationen sjönk till 1,0 procent i april från 1,5 procent i mars, men exklusive ”påskeffekten” var nedgången troligen endast till 1,2 procent.

”Det totala KPI antas fortsätta ned på grund av energi- och livsmedelspriserna. Tecken på att även kärninflationen lättar innebär nedåtrisker för KPI på väg in i 2014”, skriver SEB.

I USA väntas KPI ha sjunkit med 0,3 procent i april och kärn-KPI ha ökat med 0,2 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät. KPI-inflationen väntas ha varit 1,3 procent och kärninflationen 1,8 procent.

”April-KPI väntas visa den största nedgången på fyra år… Lägre bensinpriser bör vara den huvudsakliga anledningen”, skriver Credit Suisse i ett marknadsbrev.

Från USA kommer också statistik över bostadsbyggandet i april och veckostatistik över nyanmälda arbetslösa klockan 14.30, det senare väntas visa en uppgång med 7.000 till 330.000.

Dessutom kommer Philadelphia Fed Index för maj klockan 16.00, med en väntad uppgång till 2,0 från 1,3 föregående månad.

AV: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto