Home > Makro: Bank of Japan i fokus på veckans agenda

Makro: Bank of Japan i fokus på veckans agenda

En viktig punkt på agendan, som presenterades på fredagen, blir troligen också det amerikanska representanthusets behandling av ett republikanskt förslag om att förlänga tidsramen innan budgettaket slår till med tre månader, vilket skulle minska oron för att USA tvingas ställa in betalningarna.

Måndagen bjuder inte på någon tyngre statistik, och USA-marknaderna håller dessutom stängt med anledning av Martin Luther King Day. Måndagens huvudnummer, ur ett makroperspektiv, blir i stället troligen eurogruppens möte, där det har utlovats besked om vem som blir ny ordförande efter avgående Jean-Claude Juncker.

Jean-Claude Juncker sade på fredagen att Nederländernas finansminister, Jeroen Dijsselbloem, lämnade in sin kandidatur till posten som ny ordförande, och ”den är bra”, enligt avgående ordföranden. EU-källor uppgav också på fredagen att holländaren är favorit, men de ville inte säga om han också var den ende kandidaten.

I övrigt väntas Cypern stå i fokus för eurogruppens möte, trojkan kommer att rapportera om läget och finansministrarna får ta del av en oberoende rapport om rekapitaliseringsbehovet i de cypriotiska bankerna, men det väntas inget beslut om att sjösätta något stödprogram redan nu.

”Cypern står på agendan och kommer att diskuteras, men det kommer inte att fattas några beslut”, sade Marianne Kothe, talesperson för det tyska finansdepartementet på fredagen.

På tisdagen meddelar Bank of Japan vilka nya åtgärder som ska sjösättas efter det penningpolitiska mötet, och frågan är om de kommer att motsvara marknadens högt ställda förväntningar om kraftfulla stimulansåtgärder.

Enligt samstämmiga analytiker tycks det vara klart att Bank of Japan kommer att utöka sin fond för tillgångsköp, och enligt prognoserna är det troligt att fonden utökas med 10.000 miljarder yen, till 86.000 miljarder yen. Det finns också förväntningar om att depositräntan kommer att sänkas från nuvarande 0,10 procent

Förväntningarna på Bank of Japan är dock större än så, bland annat väntas en introduktion av ett formaliserat inflationsmål på 2 procent på medellång sikt
och en plan om hur målet ska uppnås. Centralbanken har för närvarande ett mål om en inflationstak på ”2 procent eller lägre”, och mer specifikt 1 procent för närvarande.

Regeringen kommer att vara representerad på centralbanksmötet, och det väntas också någon form av gemensamt uttalande om fortsatta stimulanser för att få upp
inflation och tillväxt.

Japans ekonomiminister Akira Amari bekräftade i en tv-intervju att det kommer ett gemensamt uttalande från regeringen och centralbanken efter BOJ-mötet, och
där kommer centralbanken bland annat att slopa frasen ”på lång sikt” i fråga om inflationen.

Han tycktes samtidigt bekräfta att centralbankens inflationsmål kommer att höjas till 2 procent.

”BOJ kommer att göra vad den behöver för att nå ett prisstabilitetsmål på procent”, sade Akira Amari.

På tisdagen redovisas vidare det tyska ZEW-indexet för januari. Det väntas visa att sentimentet bland finansmarknadsaktörer förbättrades ytterligare något jämfört med i december. I Sverige presenterar också Erik Penser Bank en ny konjunkturprognos.

I Bryssel väntas vidare Ekofinmötet ge klartecken för elva EU-länder att införa en finansiell transaktionsskatt

På onsdagen bjuder Europaagendan bland annat brittisk arbetslöshet för december samt protokollet från Bank of Englands penningpolitiska möte i början av januari. Bank of Canada meddelar vidare räntebesked, där styrräntan väntas förbli oförändrad på 1,0 procent.

På eftermiddagen publicerar vidare Internationella valutafonden, IMF, uppdaterade konjunkturprognoser. I höstprognosen, i oktober, pekade IMF:s prognos mot en global BNP-tillväxt på 3,3 procent i år.

I USA väntade IMF i oktober att BNP skulle stiga 2,1 procent i år medan euroområdet väntades växa 0,2 procent. Sett till andra, mer aktuella, prognoser kan IMF möjligen justera upp prognosen för USA något, men samtidigt sänka prognosen för euroområdet. Mer intresse kan dock väntas för IMF:s allmänna beskrivning av utsikterna och hur riskbilden har förändrats sedan i höstas.

För svensk del är det torsdagen som bjuder på veckans viktigaste makrodata; SCB publicerar decemberstatistik om PPI och arbetslösheten.

SCB:s data antydde en oväntat motståndskraftig svensk arbetsmarknad till och med oktober 2012, men i november tycktes trenden ha vänt när arbetslösheten steg till 7,5 procent från 7,1 procent i oktober. Enligt SME Direkts enkät väntades arbetslösheten ha varit 7,2 procent i november.

Enligt säsongsrensade data steg arbetslösheten från 7,7 procent i oktober till 8,1 procent i november, vilket kan ställas mot Riksbankens prognosbana, från i december, som pekade mot en säsongsrensad arbetslöshet på 7,9 procent under fjärde kvartalet.

Nu pekar SME Direkts prognosenkät mot att den icke justerade arbetslösheten steg till 7,7 procent i december medan den säsongsrensade statistiken väntas visa en oförändrad arbetslöshet på 8,1 procent.

På torsdagen riktas också intresse mot preliminära inköpschefsindex för januari från stora delar av världen. I Kina väntas HSBC:s preliminära industri-PMI ha stigit till 51,8 i januari, från 51,5 i december, enligt Bloomberg News enkät.

I euroområdet väntas industri-PMI preliminärt ha stigit till 46,6 i januari,från 46,1 i december, medan tjänste-PMI väntas ha stigit till 48,0 från 47,8. I USA väntas industri-PMI däremot ha sjunkit till 53,0 i januari, från 54,0 i december.

På torsdagen inleds också det italienska parlamentsvalet, som fortsätter in på fredagen. Reuters rapporterade i slutet av förra veckan om fortsatta framgångar i opinionen för den förre premiärministern Silvio Berlusconi, något som tyder på att det nu ledande center/vänster-blocket kommer att behöva söka en allians med avgående premiärminister Mario Montis centerblock.

På fredagen riktas intresse mot den tunga tyska konjunkturbarometern IFO-index. IFO-index noterade en tillfällig topp på 109,7 i mars och april 2012 för att därefter stadigt sjunka ner till 100,0 i oktober. I november vände sentimentsindexet åter upp, till 101,4, och uppgången fortsatte till 102,4 i december. Enligt Bloomberg News enkät väntas nu en ytterligare marginell uppgång, till 103,0 i januari.

På fredag presenteras också ett första estimat över Storbritanniens BNP under fjärde kvartalet. Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP ha sjunkit 0,1 procent jämfört med tredje kvartalet, efter +0,9 procent under föregående kvartal. Jämfört med fjärde kvartalet 2011 väntas BNP ha ökat 0,2 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto