Home > Makro: Barometrar, Centralbanker och USA-jobb i veckan

Makro: Barometrar, Centralbanker och USA-jobb i veckan

Redan på måndagen rapporterades viktiga företagsbarometrar från Japan, Kina och USA, som sammantaget kom in svagare än väntat. väntat. Kinas inköpschefsindex steg, om än mindre än väntat, medan amerikanska ISM inköpschefsindex sjönk oväntat mycket till 51,3 i mars från 54,2 i februari.

I Bank of Japans Tankanrapport steg index för det stora tillverkningsindustriföretagen till -8 första kvartalet, från -12 fjärde kvartalet 2012. Analytiker hade väntat -7. Index för de stora tjänsteföretagen steg samtidigt till 6, från 4 (väntat +8)

I Kina steg det officiella inköpschefsindexet för tillverkningsindustrin, som sammanställs av nationella statistikbyrån och China Federation of Logistics and Purchasing, till 50,9 i mars, från 50,1 i februari. Ett motsvarande index som sammanställs av HSBC och Markit Economics steg samtidigt till 51,6 i mars från 50,4 i februari. Enligt en preliminär rapport steg detta index till 51,7 i mars.

I USA sjönk ISM-index för tillverkningsindustrin till 51,3 i mars, från 54,2 i februari. Enligt Bloomberg News enkät väntade analytiker i genomsnitt 54,0 i mars.

Redan i fredags rapporterade Nomura/Markit att deras PMI för den japanska tillverkningsindustrin steg till 50,4 i mars, från 48,5 i februari

På tisdagen publiceras PMI-data för tillverkningsindustrin i en rad europeiska länder. Silf/Swedbank publicerar sitt svenska industri-PMI klockan 8.30, och enligt SME Direkts enkät väntas det ha sjunkit till 50,8 från 50,9 i februari.

Silf/Swedbanks industri-PMI har stigit löpande från en bottennotering på 43,1 i oktober till 50,9 i februari. Med vägledning av överraskande svaga preliminärrapporter för mars från euroområdet tror många bedömare nu att uppgångstrenden kan ha brutits, åtminstone tillfälligt.

”Industri-PMI kan få det svårt att fortsätta upp med tanke på omvärld och kronstyrka”, skriver Danske Bank i ett marknadsbrev. De tror själva att PMI sjönk till 50,0.

Definitiva industri-PMI för euroområdet rapporteras klockan 9.58, och analytiker tror inte på någon förändring från preliminärt rapporterade 46,6.

Motsvarande index för Storbritannien rapporteras klockan 10.30, och här väntas en uppgång till 49,0 i mars från överraskande svaga 47,9 i februari.

På tisdagen redovisar också Eurostat arbetslösheten i euroområdet i januari, som väntas ha stigit till 12,0 procent från 11,9 procent i december. Tyskland redovisar vidare preliminära KPI-data för mars, som väntas visa att KPI-inflationstakten sjönk till 1,3 procent, från 1,5 procent i februari.

På onsdagen riktas intresse mot tjänste-PMI för mars från Kina och USA, och dessutom publicerar ADP sin rapport om sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn i USA i mars. Enligt Bloomberg News enkät väntas den visa en ökning med 200.000 personer. I februari visade ADP-rapporten att sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 198.000 personer, vilket kan jämföras med en ökning med 246.000 i den officiella statistiken.

Torsdagen är veckans stora centralbanksdag, med räntebesked från Bank of Japan, för första gången med nyligen utnämnde BOJ-chefen Haruhiko Kuroda, Bank of England och ECB.

Haruhiko Kuroda har åtagit sig att föra en kraftfullt expansiv penningpolitik i Japan, med sikte på att föra upp KPI-inflationen till 2-procentsmålet, helst inom två år.

”Det 2-procentiga prisstabilitetsmålet har fastställts av policystyrelsen, och naturligtvis kommer vvi att fortsätta med monetära lättnader till dess att målet har uppfyllts”, sade BOJ-chefen inför parlamentet på torsdagen.

Han sade också att Bank of Japan måste få ner de långa räntorna i Japan, och han tillade att BOJ behöver köpa obligationer med långa löptider på ett ”välbalanserat sätt”.

Japanska tidningar rapporterade helgen uppgifter om att Bank of Japan överväger ett flertal åtgärder för att göra penningpolitiken mer expansiv, bland annat att tidigarelägga starten för de månatliga tillgångsköpen utan bortre tidsgräns, som enligt tidigare beslut skulle inledas först 2014. Vidare uppges BOJ överväga att utvidga övriga köpprogram

Beträffande Bank of England räknar en enhällig analytikerkår med att styrräntan kommer att lämnas oförändrad på 0,50, och endast ett fåtal analytiker tror att BOE-chefen Mervyn King, tillsammans med de övriga två reservanterna från de föregående två penningpolitiska mötena, lyckas övertyga majoriteten i den penningpolitiska kommittén om att höja målet för tillgångsköpsprogrammet från nuvarande 375 miljarder pund.

Mervyn King, Paul Fisher och David Miles har vid bank of Englands två senaste penningpolitiska möten argumenterat för att målet för centralbankens tillgångsköp ska höjas till 400 miljarder pund, men majoriteten i kommittén vill hellre se mer riktade åtgärder om det skulle behövas ytterligare stimulanser.

”Det kan finnas skäl att, om ytterligare stimulanser skulle behövas, rikta policyåtgärderna mot mer specifika friktioner eller marknadsmisslyckanden i ekonomin, vilket sannolikhet skulle vara mer effektivt i nuvarande miljö än ytterligare tillgångsköp”, stod det i protokollet från marsmötet.

Nu tror tre av 23 analytiker som Bloomberg News tillfrågat att målet för tillgångsköpen kommer att höjas till 400 miljarder pund, övriga 20 räknar med att målet kommer att lämnas oförändrat.

Prognoserna inför ECB:s räntebesked pekar enhälligt mot att även den centralbanken kommer att lämna styrräntan oförändrad, på 0,75 procent, på torsdag, men ökade spänningar på marknaden i spåren på de problematiska turerna runt räddningspaketet för Cypern, och förnyad oro runt den politiska situationen i Italien, har gjort att vissa analytiker ändå inte utesluter sannolikheten för en räntesänkning på torsdag.

Valentin Marinov, strateg på Citigroup, skrev i ett kundbrev på onsdagen att sänkta räntor och sänkta säkerhetskrav i de befintliga likviditetsprogrammen är ett par alternativ som ECB kan komma att överväga på torsdagen. Han påpekar samtidigt att ECB har visat ”igen och igen” att den kan ”svara snabbt för att mildra marknadsoro”.

Även Jörg Krämer, chefekonom på Commerzbank, skrev i ett kundbrev att en räntesänkning vid torsdagens ECB-rådsmöte ”inte kan uteslutas helt”.

”Men vi tror ändå att oförändrade styrräntor är mer troligt eftersom rådet verkar anse att en räntesänkning är ett mindre effektivt verktyg. Fokus ligger på andra åtgärder för att sänka lånekostnaderna för små och medelstora företag”, skrev Jörg Krämer.

Han tror vidare att ECB-chefen Mario Draghi kommer att välkomna räddningspaketet för Cypern vid presskonferensen efter mötet, och han väntas också betona ECB kommer att fortsätta erbjuda nödlikviditet till den inhemska banksektorn framöver.

OECD manade vidare i sin interimsprognos på torsdagen till fortsatta stimulansåtgärder från centralbankerna, däribland ECB.

”Det finns starka skäl att lätta upp penningpolitiken ytterligare givet en svag efterfrågan och en inflation väl under ECB:s mål… Mer specifik framåtblickande vägledning kan ges av ECB. Ytterligare tankar bör ägnas åt hur de kvantitativa lättnaderna kan expanderas”, skrev OECD i rapporten.

Torsdagsagendan bjuder också på tjänste-PMI från en rad europeiska länder. Enligt SME Direkts enkät väntas Silf/Swedbanks tjänste-PMI ha sjunkit till 54,1 i mars från 54,6 i februari. Därmed skulle den uppåtgående trenden, som fört upp tjänste-PMI från 46,3 i november till 54,6 i februari ha brutits, Ett utfall enligt prognos skulle dock tyda på en fortsatt positiv trend för den svenska tjänstesektorn, om än något svagare än i februari.

Tjänste-PMI för hela euroområdet väntas noteras till 46,5 i mars, vilket skulle vara oförändrat jämfört med den preliminära rapporten, och ner från 47,9 i februari.

På fredagen är det så dags för besked om hur den amerikanska arbetsmarknaden utvecklades i mars, efter den oväntat snabba sysselsättningsökningen och nedgången i arbetslöshetsnivån i februari.

I februari steg antalet sysselsatta totalt med 236.000 personer, vilket var väl över väntade +165.000, enligt Bloomberg News enkät. Arbetslösheten sjönk samtidigt från 7,9 procent till 7,7 procent i februari, analytiker hade väntat en oförändrad arbetslöshetsnivå.

Om sysselsättningen skulle fortsätta att stiga i en motsvarande takt de kommande månaderna skulle sannolikt allt fler Fedledamöter börja överväga en neddragning av de månatliga obligationsköpen, men givet de automatiska budgetnedskärningarna som nu har trätt i kraft räknar många ekonomer nu med att förbättringen den amerikanska arbetsmarknaden kan gå i en något långsammare takt de kommande månaderna.

Enligt Bloomberg News enkät väntas den totala sysselsättningen ha ökat med 200.000 personer i mars, och 205.000 om endast den privata sektorn räknas. Arbetslösheten väntas samtidigt ligga kvar på 7,7 procent.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York konstaterar i ett veckobrev att tre av de fyra senaste sysselsättningsrapporterna har visat ökningstal över 200.000 per månad, och de tycker att de flesta vägledande indikatorerna talar för ökningstakten var god även i mars.

”Flödet av nyanmälda arbetslösa dämpades under månaden. Sysselsättningskomponenten i ISM:s tjänsteindex avslutade förra månaden på förhöjda 57,2 (detta kan ibland leda vägen för sysselsättningsdata. Aktivitetsindikatorer, som detaljhandel och industriproduktion har ökat i en solid takt, och återhämtningen i byggsektorn… bör har fortsatt generera jobb i en anständig takt”, skrev Credit Suisse-ekonomerna.

Ekonomerna på Morgan Stanley befarar dock att ”sequesterrelaterade” neddragningar i offentlig sektor kan innebära att sysselsättningen i den offentliga sektorn sjönk med omkring 50.000 personer. De påpekar att denna bedömning är mycket osäker, men det estimatet ligger ändå till grund för Morgan Stanleys prognos om att den totala sysselsättningstillväxten sjönk till 175.000 personer i mars.

På fredagen publicerar vidare SCB statistik över den svenska tjänsteproduktionen i februari. I januari steg produktionen 0,5 procent jämfört med i december, och steg med 0,8 procent jämfört med januari 2012.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto