Home > Makro: Barometrar och detaljhandel på schemat inför påsk

Makro: Barometrar och detaljhandel på schemat inför påsk

I Europa inväntas uppföljning och konsekvenser av avtalet mellan eurogruppen och Cypern som blev färdigt natten till måndagen. Dessutom ska Pier Luigi Bersani försöka bilda en regering i Italien.

Veckan inleds rätt lugnt var gäller statistik. På måndagseftermiddagen håller finansminister Anders Borg en pressträff tillsammans med sin franske kollega, Pierre Moscovici, och på kvällen deltar Fed-chefen Ben Bernanke i en paneldebatt i London, tillsammans med BOE:s Mervyn King.

William Dudley, Fed-chef i New York, talar på Economic Club of New York, och USA-ekonomerna på Credit Suisse ser möjligheter för att talet kan ha potential att röra marknaderna. William Dudley har tidigare talat om villkor för när Fed kan tänkas överväga att sluta med sitt program för tillgångsköp.

Tisdagen bjuder på en hel del USA-statistik, bland annat försäljning av nya bostäder och hushållens konfidensindikator. Bostadsförsäljningen väntas ha sjunkit med 2,8 procent i februari, efter en uppgång med hela 15,6 procent i januari. Då låg förväntningarna på +3,0 procent, enligt Bloomberg News.

Hushållens konfidensindikator väntas ha sjunkit lite grand till 69,0 i mars, från 69,6 månaden före.

Onsdagens fokus för svensk del ligger på KI:s rapporter, SCB-siffror över detaljhandel, hushållsutlåningen och handelsbalans samt budgetprognos från Ekonomistyrningsverket.

KI publicerar dels sina barometrar över företag och hushåll, dels en ny rapport över hur de bedömer konjunkturläget.

Enligt SME Direkts prognoser väntas barometerindikatorn ha stigit till 96,0 i mars, från 94,7 i februari, konsumenternas förväntningar (CCI) väntas visa en uppgång till 1,4 i mars från -1,0 i februari och den säsongsrensade konfidensindikatorn i KI:s företagsbarometer väntas ha stigit till -9 i mars, jämfört med -11 föregående månad.

”Vi räknar med att datafloden nästa vecka kommer att visa på stigande förtroende, stabilisering av exporttillväxten, något ökad försäljningstakt i detaljhandeln samt eventuellt lite högre takt i utlåningen till hushållen. Det bör sammantaget spä på intrycket att ekonomin går lite bättre än väntat. Och i slutänden rimligen ha implikationer för synen på Riksbanken”, skriver Danske Bank i ett kundbrev.

När det gäller KI-barometrarna räknar Danske Bank med att konsumentförtroendet ska visa fortsatt uppgång med understöd från stigande börs och minskad risk för personlig arbetslöshet.

”Förtroendet i tillverkningsindustrin räknar vi med att det fortsätter upp. Här har vi goda indikationer från PMI som pekar i den riktningen”, skriver banken.

Analytikernas förväntningar när det gäller utlåningen till hushållen ligger på 4,5 procent, oförändrat från månaden före.

Danske Bank konstaterar att utlåningstakten till hushållen har planat ut kring 4,5 procent y/y de senaste månaderna och noterar att det alltså går trögt att få ner hushållens kredittillväxt till takter som är förenliga med en stabil skuldkvot, ”något som i högsta grad bekymrar Riksbanken”.

De exemplifierar med att årsförändringen i boprisindikatorn är den högsta sedan 2009, vilket är liktydigt med att hushållen snabbt återfått optimism för huspriserna. Detta har tidigare varit förknippat med en acceleration i kredittillväxten, vilket alltså inte är önskvärt ur stabilitetssynvinkel, enligt Danske Bank.

På onsdagen publiceras även euroområdets konjunkturbarometer för företag och hushåll samt indikatorn över företagsklimatet för mars månad. Här väntas en mer negativ syn än i februari.

Konjunkturbarometern väntas ha sjunkit till 90,5 i mars, från 91,1 i februari, för tillverkningsindustrin är prognosen -12,0 (-11,2) och för tjänstesektorn -6,3 (-5,4).

Indikatorn för företagsklimatet väntas ha sjunkit till 0,79 i mars, från -0,73 i februari, enligt Bloomberg News enkäter.

På Skärtorsdagen blir det bland annat japansk detaljhandel i februari, tysk arbetslöshet i mars och M3-siffror för euroområdet i februari.

Penningmängden i euroområdet, mätt som M3, väntas ha dämpats till en ökning med 3,2 procent i beräknad årstakt, från 3,5 procent i januari, enligt Bloomberg News.

Vidare publicerar OECD en interimsprognos och det blir också en hel del USA-siffror, som den tredje beräkningen av BNP för fjärde kvartalet, de sedvanliga veckosiffrorna över nyanmälda arbetslösa och Chicago inköpschefsindex för mars.

På Långfredagen, när vi och många andra marknader håller helgstängt, offentliggörs en del data från Japan och USA.

Från Japan blir det arbetslöshet, KPI, hushållens konsumtion och preliminär industriproduktion för februari månad.

Arbetslösheten väntas ligga stilla på 4,2 procent, hushållskonsumtionen öka 0,1 procent, KPI ha fortsatt sjunka såväl i månads- som årstakt, medan industriproduktionen väntas ha ökat med 2,5 procent jämfört med i januari och sjunkit med 8,5 procent jämfört med ett år tidigare, enligt Bloomberg News.

På eftermiddagen släpps statistiken över privata inkomster och privatkonsumtion samt definitivt Michigan-index för mars.

Credit Suisse skriver i kundbrev att de räknar med uppgångar i hushållsförtroendet, privatinkomster och privatkonsumtion, varaktiga varor och försäljningen av nya bostäder. Dessutom tror de att fjärde kvartalets BNP kommer att revideras upp.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto