Home > Makro: Bernanke och Fed-protokoll på onsdagen

Makro: Bernanke och Fed-protokoll på onsdagen

MakroEfter att Fed-reportern Jon Hilsenrath, som på många håll betraktas som något slags inofficiellt språkrör för Fed-ledningen, publicerat en artikel om att Fed-ledningen har skissat på en strategi för hur de ska skala ned på tillgångsköpen, dock inte när det ska ske, vill många nu höra Fed-chefens syn på saken.

Den som hoppas på några riktigt klargörande besked från Ben Bernanke, i hans anförande inför kongressutskottet, kanske dock blir något besviken. Ekonomerna på Credit Suisse påpekar att detta är ett anförande som Fed-chefen håller varje år, och efter motsvarande anförande i maj 2012 tvingades de konstatera att Ben Bernanke inte var särskilt villig att ge några klara signaler inför junimötet.

HSBC skriver i ett marknadsbrev att Ben Bernanke sannolikt kommer att tala om att den ekonomiska tillväxten har fortsatt i en dämpad takt hittills i år, att förhållandena på arbetsmarknaden har fortsatt att visa en förbättring och att bostadsmarknaden har börjat visa tecken på återhämtning. Samtidigt förblir hushållen och företagen försiktiga om ekonomin, finanspolitiken är fortsatt hämmande för tillväxten medan inflationen har sjunkit och ligger under Fomc:s mål.

”Finansmarknaderna kommer att noga bevaka Fed-chefens anförande för antydningar om Fed kan komma att skala ned (taper) QE-köpen någon gång i år. Men vi förväntar oss inte att Fed-chefen ska ge en sådan hint. Istället kommer finansmarknaderna sannolikt fokusera på de dämpade utsikterna för inflationen och utsikterna för fortsatt penningpolitisk stimulans”, skriver HSBC.

Från Storbritannien kommer på onsdagen, klockan 10.30, protokollet från Bank of Englands policymöte den 8-9 maj, då såväl räntan som programmet för tillgångsköp hölls oförändrade.

HSBC konstaterar att BOE drog upp sin tillväxtprognos och ned sin inflationsprognos i den senaste inflationsrapporten, vilket kan indikera att de närmar sig HSBC:s syn om att det finns färre skäl för att öka tillgångsköpen.

”Men då policykommittén inväntar Mark Carneys ankomst så tror vi att omröstningen i maj fortsatt kommer att visa en splittring på 6-3, med tre ledamöter, inklusive den avgående chefen, som röstat för utökat QE med 25 miljarder pund”, skriver HSBC i ett marknadsbrev.

HSBC noterar också att även om förlängningen av låneprogrammet FLS inte varit något som förändrat situationen i grunden, så kommer det att bli intressant att se huruvida det finns olika uppfattningar inom policykommittén om denna förlängning som skedde i april.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto