Home > Makro: Blandad data-kompott på torsdagen, ögonen på Syrien

Makro: Blandad data-kompott på torsdagen, ögonen på Syrien

Torsdagens makroagenda bjuder på en blandad kompott där kanske svensk detaljhandelsdata för juli och reviderad amerikansk BNP-data för andra kvartalet sticker ut lite extra. Det kan dock fortsatt bli nya besked i Syrienfrågan som kan få störst påverkan på de finansiella marknaderna även på torsdagen.

MakroI Sverige publicerar SCB/HUI detaljhandelsstatistik för juli klockan 9.30, och enligt SME Direkts enkät väntas försäljningen ha ökat 3,4 procent, mätt i volym, jämfört med juli 2012. I juni ökade handeln 3,6 procent, vilket var väl över de 2,1 procent som då väntades enligt SME Direkts enkät.

Samtidigt publicerar SCB också utfallet för den svenska bytesbalansen under andra kvartalet, som bland annat kan ge besked om hur utrikeshandeln med tjänster utvecklades under kvartalet.

Klockan 10.00 presenterar ekonomerna på Handelsbanken en ny konjunkturprognos. I juni pekade deras prognos mot att Sveriges BNP skulle öka 1,8 procent i år och 3,1 procent 2014, vilket då var en av de mer optimistiska prognoserna. Det svaga BNP-utfallet för andra kvartalet gör att SHB-ekonomerna troligen har skruvat ner prognosen för 2013 något, men mer intressant är troligen om de ser skäl att vara fortsatt hoppfulla om 2014.

På torsdagens Europa-agenda blir sannolikt den tyska arbetsmarknadsrapporten för augusti, klockan 9.55, den mest bevakade hållpunkten. Enligt Bloomberg News enkät väntas antalet arbetslösa ha sjunkit med 5.000 personer, efter -7.000 i juli, medan arbetslösheten väntas ha varit oförändrad på 6,8 procent.

De preliminära KPI-utfallen från de tyska delstaterna kommer också att bevakas. Rapporterna börjar droppa in klockan 9.00, och klockan 14.00 väntas en sammanställning för hela Tyskland, som väntas visa att KPI-inflationstakten sjönk till 1,7 procent i augusti från 1,9 procent i juli.

Den politiska oron i Italien gör att en emission av fem- och tioåriga italienska statsobligationer kommer att bevakas noga. Italien ska försöka ta in upp till 6 miljarder euro och ett auktionsresultat väntas strax efter klockan 11.00.

På torsdagens USA-agenda riktas blickarna mot reviderad BNP-statistik för andra kvartalet samt mot veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa, båda publiceras klockan 14.30.

Enligt Bloomberg News enkät väntas BNP för andra kvartalet ha justerats upp till+2,2 procent, uppräknat i årstakt, från 1,7 procent i det initiala estimatet. Antalet nyanmälda arbetslösa väntas ha sjunkit till 331.000 förra veckan, från 336.000 veckan före.

Vidare kommer Fedchefen i St Louis, James Bullard, tala klockan 14.50, men anförandet väntas inte beröra penningpolitiska frågor och han väntas inte ta frågor från åhörarna. Klockan 20.00 talar vidare Jeffrey Lacker, Fedchef i Richmond, om Federal Reserves historia, han väntas svara på frågor från åhörarna.

I kväll ska också det amerikanska finansdepartementet sälja sjuåriga statsobligationer för 29 miljarder dollar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto