Home > Makro: Blandat på tisdagen, SEB går ut före Riksbanken

Makro: Blandat på tisdagen, SEB går ut före Riksbanken

SEB väljer därmed att publicera sin nya prognos dagen före Riksbanken publicerar sin första penningpolitiska rapport, med nya konjunkturprognoser och räntebesked, på onsdagen. Riksbankens håller sitt penningpolitiska möte på tisdagsförmiddagen, men räntebesked och nya prognoser dröjer till på onsdagen.

I föregående prognos, i november, såg SEB-ekonomerna en svensk BNP-tillväxt på 1,3 procent i år och 2,5 procent 2014, ganska nära Riksbankens decemberprognos som pekade mot en BNP-tillväxt på 1,2 respektive 2,7 procent.

SEB-ekonomerna förutsåg dock en betydligt lägre inflation än vad Riksbanken gjorde i slutet av förra året, och de var också mer pessimistiska om arbetslösheten 2014 är Riksbanken.

Frågan är nu kanske om SEB:s och Riksbankens syn på inflationen och arbetslösheten har konvergerat, och i så fall hur. SEB förutser i alla händelser att Riksbanken sänker styrräntan med 0,25 procentenheter, till 0,75 procent, vid dagens möte. En majoritet i SME Direkts prognosenkät tror däremot att räntan lämnas oförändrad

På tisdagens Europaagenda riktas blickar mot EU:s finansministermöte, som tar över efter eurogruppsmötet. Ekofinmötet ska bland annat lägga fast ramarna för övervakningen av EU-ländernas budgetpolitik och ekonomiska politik för 2013-2014.

I övrigt på tisdagens Europaagenda riktas intresse mot växelemissioner i Spanien, Grekland och Italien, och KPI- och PPi-data för januari från Storbritannien, klockan 10.30.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder bland annat på NFIB:s konfidensindex för amerikanska småbolag i januari samt veckorapporter om försäljningen i de stora detaljhandelskedjorna.

Större intresse kanske riktas mot ett anförande från Esther George, Fedchef i Kansas City. Hon ska tala om ekonomin, klockan 17.30, och intresset för hennes anförande har sannolikt stärkts efter att hon redan vid sitt första möte som röstande ledamot i Fomc, i slutet av januari, valde att rösta emot majoriteten.

Esther George motiverade sin reservation med farhågor för att den fortsatt höga nivån av ”monetär ackommodation” ökade risken för framtida ekonomiska och finansiella obalanser och att det kan, med tiden, leda till stigande långsiktiga inflationsförväntningar.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto