Home > Makro: BNP från USA och svensk data i blickfånget på fredagen

Makro: BNP från USA och svensk data i blickfånget på fredagen

Klockan 9.15 publicerar Konjunkturinstitutet sin barometer, månad för hushållen och kvartal för företagen. Enligt SME Direkts prognosenkät spås den samlade barometerindikatorn ha stigit till 95,8 från 95,4. Industrins konfidensindikator antas ha stigit något till -9 medan konsumenternas förtroende (CCI) spås ha stigit till 3,8 från 2,8 föregående månad.

Det kan vara värt att notera att prognoserna på barometern samlades in i slutet av förra veckan, och denna vecka har tyska indikatorer, PMI och IFO-index, överraskat tydligt på nedsidan; det kan tala för att de aktuella förväntningarna på KI-barometern ligger något lägre än vad som framgår av konsensusprognosen.

Klockan 9.30 publicerar SCB handelsnetto för mars, med ett väntat överskott på 6,0 miljarder kronor vilket kan jämföras med ett överskott på 4,8 miljarder i mars 2012. I februari sjönk exporten 11 procent jämfört med februari 2012 medan importen minskade 12 procent. En stor del av nedgångarna kan dock förklaras av att februari 2013 innehöll en vardag mindre än februari 2012.

SCB publicerar samtidigt finansmarknadsdata, med besked om penningmängds- och utlåningstillväxt. Ökningstakten i utlåningen till hushållen har pendlat mellan 4,5 och 4,6 procent sedan förra sommaren, i februari ökade takten till 4,6 procent från 4,5 procent i januari, och enligt SME Direkts prognosenkät väntas 4,6 procent även i mars.

Hushållens skuldsättning är en faktor för Riksbanken, och ligger i den skål som talar emot en räntesänkning. I samband med det senaste räntebeskedet konstaterade Riksbanken att bättre arbetsmarknad, låga räntor och allmänt ökad optimism bland hushållen väntas leda till högre bostadspriser och därmed högre skuldsättning, från 174 procent av de disponibla inkomsterna till 177 procent i början av 2016.

”Hushållens skulder är därmed fortsatt höga i ett historiskt och internationellt perspektiv”, skrev Riksbanken.

Aktuella data tyder på att bostadspriserna kan har börjat stiga i en något högre takt än tidigare under våren, vilket kan komma att leda till högre ökningstakt i utlåningen till hushållen framöver, även om det kanske inte har påverkat utvecklingen redan i mars. Men även med en utlåningstillväxt på 4,6 procent ökar hushållens skuldsättningsgrad eftersom disponibelinkomsterna inte ökar lika mycket.

På fredagen kommer även det första estimatet över BNP i USA första kvartalet, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News prognosenkät spås BNP ha ökat med 3,0 procent i beräknad årstakt, efter en uppgång med 0,4 procent fjärde kvartalet.

Credit Suisse konstaterar i ett marknadsbrev att BNP väntas ha stigit med 3,4 procent. På uppsidan finns att den privata konsumtionen antas ha accelererat till nästan +3 procent efter att ha legat under 2 procent under de föregående tre kvartalen. Lagren bör ge ett positivt BNP-bidrag på 1,2 procentenheter, samtidigt som månatliga data i byggsektorn indikerar att bostadsinvesteringarna kan visa tvåsiffriga tillväxttal igen.

På nedsidan finns att företagens investeringar sannolikt planat ut. Nettoexporten väntas ge ett negativt BNP-bidrag på 0,4 procentenheter.

”Vi väntar oss också en liten nedgång i den totala offentliga konsumtionen, främst på grund av en nedgång i den statliga och lokala sektorn. Sequestern kan ha minskat de federala utgifterna i slutet av kvartalet, även om den största effekten kommer att dyka upp under andra kvartalet”, skriver Credit Suisse.

De spår samtidigt en dämpad inflationsutveckling, med en uppgång i kärn-PCE på 1,2 procent i beräknad årstakt. Federal Reserves inflationmål är 2 procent för PCE.

Klockan 15.55 kommer också definitivt Michigan-index för april. Enligt den preliminära rapporten föll Michigan-index oväntat till 72,3 i april, från 78,6 i mars. Enligt Bloomberg News enkät väntar analytiker nu en liten ökning, till 73,5, i den slutliga rapporten, om inte annat med stöd av lägre bensinpriser.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto