Home > Makro: Centralbanksbesked i fokus på torsdagen

Makro: Centralbanksbesked i fokus på torsdagen

För svensk del kommer klockan 8.00 Finansinspektionens årliga bolåneundersökning, som följer upp hur svenska banker och bolånetagare anpassat sig till bolånetaket som infördes i oktober 2010.

Hushållens upplåning har varit en faktor som majoriteten i Riksbanken hänvisat till. Klockan 9.00 är det utfrågning om penningpolitiken i finansutskottet, där Stefan Ingves och Kerstin af Jochnick deltar från direktionen.

Klockan 12.00 kommer tyska industriorder i januari, med en väntad uppgång på 0,6 procent från föregående månad. I december steg orderingången 0,8 procent.

Bank of England lämnar policybesked klockan 13.00, och förväntas lämna styrräntan oförändrad på 0,5 procent. En klar majoritet av tillfrågade ekonomer
tror också att BOE kommer att hålla fast vid sitt obligationsköpsprogram på 375 miljarder pund, men svaga indikatorer om den brittiska ekonomin i slutet av förra veckan bidrar till att alltfler ändå börjar tro på mer QE.

Beträffande målet för obligationsköp väntar sig 28 av 39 bedömare att det också lämnas oförändrat, nio bedömare tror att köpprogrammet utökas till 400 miljarder pund, en bedömare tror på 425 miljarder medan en tror att programmet utökas till 450 miljarder pund.

Vid det förra mötet, den 7 februari, gjordes inga penningpolitiska förändringar, vilket heller inte var väntat.

David Miles, som sedan tidigare röstat för att höja målet för obligationsköpsprogrammet med 25 miljarder pund, fick dock denna gång stöd för den åsikten av BOE-chefen Mervyn King samt av Paul Fisher. En majoritet i den penningpolitiska kommittén ville dock avvakta med eventuella nya åtgärder.

SEB konstaterar i ett marknadsbrev att i BOE:s senaste inflationsrapport väntades inflationen ligga klart över 2-procentsmålet under de kommande två åren, delvis på grund av en del tillfälliga effekter. Men den höga inflationen återspeglar inte ökat inhemskt pristryck enligt BOE. Tillväxten kommer att fortsätta att kämpa då såväl den inhemska som externa efterfrågan förblir svag, och återhämtningen kommer vara långsam.

”Trots en inflation klart över målet så har sannolikheten för ytterligare tillgångsköp ökat betydligt och kan komma att ske redan vid denna veckas möte, även om sannolikheten är under 50 procent”, skriver SEB.

Från ECB kommer räntebesked klockan 13.45, och klockan 14.30 håller ECB-chefen Mario Draghi som brukligt en presskonferens, där han även presenterar bankens nya prognoser. I Bloomberg News prognosenkät spår 56 av 59 bedömare att styrräntan lämnas oförändrad på 0,75 procent, medan tre spår en sänkning med 25 punkter till 0,50 procent.

Nordea skriver i ett marknadsbrev att de spår oförändrad ränta.

”Vi tror att Draghi kommer att slå an en ton som i mycket liknar den han hade vid februarimötet, det vill säga rätt duvaktig. Tjänsteprognoserna kommer sannolikt att vara oförändrade, men inkommande data har varit på den svagare sidan under den senaste månaden”, skriver Nordea.

De förväntar sig ingen förändring i bedömningen av treårsreporna, LTRO, som ECB kommer att övervaka noga. Det kommer heller inte att finnas något större behov att prata om euron, som har försvagats betydligt sedan februarimötet. Det väntas heller inte någon hjälp från Mario Draghi till Italien eller tydliga signaler om en förestående räntesänkning, skriver Nordea.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto