Home > Makro: Centralbanksbesked och industridata i veckan

Makro: Centralbanksbesked och industridata i veckan

MakroPå måndagen kommer Silf/Swedbanks inköpschefsindex för tjänstesektorn, som väntas ha stigit till 48,9 i april från 47,3 i mars, då två månaders uppgång mer än raderades ut. Samtliga delindex föll i mars med störst negativt bidrag från orderingången.

Från euroområdet kommer definitivt tjänste-PMI, där det preliminära utfallet visade en uppgång till 46,6 från 46,4 föregående månad. Det sammanvägda indexet (composite) var oförändrat på 46,5. Det uppdaterade utfallet brukar inte skilja sig särskilt mycket från det preliminära.

På tisdagen har Australiens centralbank, RBA, policymöte och cirka en tredjedel av bedömarna i Bloomberg News enkät spår en räntesänkning med 25 punkter. Förstärkningen i den australienska dollarn hämmar tillväxt och inflation, men tryck på regeringen att vara expansiv inför valet kan komplicera bilden.

I Tyskland kommer industriorder i mars, med en väntad nedgång om 0,5 procent från föregående månad. En nedgång i såväl inköpschefsindex som IFO-index de senaste månaderna har satt frågetecken för i vilken utsträckning den tyska industrin kan fortsätta att stå emot motvinden från det svaga Europa. Mars-utfallet för industriproduktionen, på onsdagen, väntas visa en oförändrad takt under månaden.

På onsdagen, då den svenska penningmarknaden stänger klockan 12.00 inför Kristi Himmelsfärd, väntas även räntebesked från Norges Bank. Efter ECB:s beslut att sänka sin styrränta har förväntningarna ökat om att Norges Bank kan följa efter.

Swedbank skriver i ett kundbrev att de inte tror att ett svagare norskt PMI än väntat i april räcker för att den norska centralbanken ska sänka redan nu, bland annat då de utgått från att kronan ska vara påtagligt starkare än vad den är nu.

Commerzbank konstaterar att Norges Banks räntebana indikerar gradvisa räntehöjningar från våren 2014 även om en räntesänkning är möjlig kommande
månader. Många trodde att en sänkning var nära förestående i mitten av april när viktiga löneavtal och inflationsutfall kom in lägre än Norges Bank antagit. Dessa förväntningar har avtagit mot bakgrund av robusta arbetsmarknadsdata och en svagare krona.

”Även om en räntesänkning inte bör uteslutas kommande månader, så är tröskeln sannolikt rätt hög givet riskerna från stigande bopriser och växande
skuldsättning. Vi förväntar oss att räntan lämnas oförändrad denna vecka”, skriver Commerzbank.

På torsdagen kommer prisutvecklingen i Kina, där KPI-inflationen antas ha gått upp till 2,3 procent i april från 2,1 procent föregående månad.

Bank of England lämnar policybesked samma dag, där bara någon enstaka i Bloomberg News enkät spår ökade tillgångsköp medan ingen spår ändrad styrränta. Unicredit skriver att Bank of England högst troligt kommer att låta såväl styrräntan som omfattningen av de kvantitativa lättnaderna vara oförändrade, då tillväxt- och inflationsförväntningar sannolikt inte har förändrats så mycket sedan aprilmötet.

Den senaste tidens data, inte minst det positiva BNP-utfallet för första kvartalet, liksom utvidgningen av låneprogrammet FLS, har också minskat sannolikheten för en upptrappning av QE.

Röstningen i policykommittén väntas vara densamma, med tre ledamöter som förordar utökade tillgångsköp medan majoriteten på sex ledamöter är emot.

”Framåtblickande så innehåller vårt huvudscenario inte ytterligare tillgångsköp. Trots det ligger riskerna för vårt scenario om en gradvis återhämtning under 2013 på nedsidan. Därmed är dörren för ytterligare QE öppen, om utsikterna skulle försämras igen”, skriver Unicredit.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto