Home > Makro: Centralbanksbesked och USA-jobbrapport i veckan

Makro: Centralbanksbesked och USA-jobbrapport i veckan

På måndagen ska eurogruppen hålla sitt månatliga möte. Denna gång väntas diskussionen främst uppehålla sig vid det allmänna ekonomiska läget, villkoren för bankrekapitalisering från ESM och ett kommande stödpaket till Cypern, även om något beslut inte väntas vad gäller det senare.

På tisdagen kommer från USA ISM:s inköpschefsindex för tjänstesektorn, där analytikerna väntar sig en liten nedgång till 55,0 från 55,2 föregående månad.

På onsdagen kommer ADP:s undersökning om sysselsättning i privat sektor, som kan vara en indikation inför fredagens officiella jobbrapport. Dessutom kommer industriorder i januari, med en väntad nedgång om 1,9 procent från föregående månad, samt Federal Reserves regionala konjunkturrapport, som är ett underlag inför nästa Fomc-möte den 19-20 mars.

Torsdagen inleds med policymöte i Bank of Japan. Det blir sista mötet som Masaaki Shirakawas håller i ordförandeklubban och fokus ligger därmed mer på nästföljande BOJ-möte i april, då med Haruhiko Kuroda som ny chef. Frågan är om han kommer att leva upp till förväntningarna om mer aggressiva penningpolitiska lättnader.

För svensk del är det en öppen utfrågning om penningpolitiken i finansutskottet med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Kerstin af Jochnick. Från Tyskland kommer industriorder i januari, som väntas ha ökat med 0,7 procent från föregående månad.

Under eftermiddagen väntas räntebesked från Bank of England och ECB.

Bank of England väntas hålla styrräntan oförändrad på 0,5 procent medan några få bedömare spår en utökning av tillgångsköpen. Protokollet från BOE:s senast policymöte i februari visade att policykommittén var enig om att lämna styrräntan oförändrad, men oenig om tillgångsköpen. BOE-chefen Mervyn King samt Paul Fisher och David Miles ville öka målet med 25 miljarder pund, till 40 miljarder pund, men fick se sig nedröstade av övriga sex ledamöterna i kommittén.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att det finns en viss möjlighet för en utökning av tillgångsköpen, men att beslutet står och väger. Protokollet från det senaste mötet visade att tre ledamöter ville öka QE, och i anföranden under den senaste veckan har flera ledamöter öppnat för möjligheten av mer tillgångsköp vid behov.

”Vi tror att utfallet i februari månads tjänste- och industri-PMI kan vara av vikt. Ett svagt utfall kan, på marginalen, få kommittén att sporras till ytterligare en runda med QE. Vi tror att ett beslut om att utöka QE, om det blir fallet, kommer att vara värt 25 miljarder pund”, skrev Credit Suisse.

Vad gäller ECB väntas ingen ränteförändring, utan fokus ligger på presskonferensen med ECB-chefen Mario Draghi. ECB ska också presentera nya prognoser.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att vad gäller ECB-analysen har euron varit i fokus under några veckor, efter att ECB-chefen vid flera tillfällen framhållit att ECB-rådet kommer se till effekten från den starkare euron på prognoserna för tillväxt och inflation. Han lyfte explicit fram de prognoser som ska presenteras inför rådet den 7 mars, vilket ökade förväntningarna om att en räntesänkning kunde vara aktuell.

På senare tid har dock euron försvagats betydligt. Medan eurons handelsviktade värde steg så mycket som 6 procent sedan de förra prognoserna i december, så har detta nu minskat till 3,5 procent. Även om detta inte bör ha någon inverkan på dessa prognoser, som bara tar hänsyn till utvecklingen till mitten av februari, så bör ECB:s beslut påverkas av den försvagade euron, vilket gör det än mer sannolikt att ECB lämnar räntan oförändrad på denna veckas möte, skriver Commerzbank.

På fredagen kommer produktion och orderläge i den svenska industrin i januari. Enligt SME Direkts prognosenkät spås industriproduktionen ha ökat med 0, procent från föregående månad, efter en uppgång med 1,3 procent i december.

Veckan avslutas med den amerikanska jobbrapporten för februari. Antalet sysselsatta spås ha ökat med 150.000, efter en preliminär uppgång om 157.000 i januari. Arbetslöshetsnivån spås vara oförändrad på 7,9 procent, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Commerzbank skriver i ett marknadsbrev att de spår en ökning i antalet sysselsatta om 150.000 i februari. Tidigare har arbetslöshetsnivån kunnat sjunka trots en relativt dämpad sysselsättningsutveckling på grund av en nedgång i arbetskraftsdeltagandet, men denna nedgång antas nu vara över. Arbetslösheten väntas därmed vara oförändrad på 7,9 procent.

”Mot denna bakgrund så har arbetsmarknaden sannolikt återigen misslyckats med att ’förbättras betydligt’ i februari, vilket är Feds guidning för sina tillgångsköp (QE3). Även om en del Fed-ledamöter börjar bli alltmer bekymrade över riskerna och de negativa effekterna från QE3, så förefaller det osannolikt att Fed kommer att överväga en minskning av sina obligationsköp i närtid”, skriver Commerzbank.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto