Home > Makro: Centralbanksprotokoll, och räntebesked från Bank of Japan i veckan

Makro: Centralbanksprotokoll, och räntebesked från Bank of Japan i veckan

Veckan inleds dock i maklig takt med en tunn makroagenda, där den kanske mest intressanta hållpunkten är ett anförande från Charles Evans, Fed-chef i Chicago och röstande ledamot i Fomc, klockan 19.00.

Tisdagen inleds med ett protokoll från RBA:s (Reserve Bank of Australia, landets centralbank) penningpolitiska möte den 7 maj. Vid mötet sänkte RBA styrräntan, något oväntat, med 25 punkter till 2,75 procent; endast åtta av de 29 ekonomer Bloomberg News tillfrågat hade väntat en räntesänkning, övriga räknade med oförändrad ränta.

RBA-chefen Glenn Stevens sade vid beslutet att centralbanksledningen tidigare noterat att inflationsutsikterna tillät ett utrymme för ytterligare lättnader vid behov.

”Vid dagens möte har direktionen beslutat att använda en del av detta utrymme. Den bedömde att en ytterligare sänkning av styrräntan var lämplig för att uppmuntra en uthållig tillväxt i ekonomin, förenligt med att uppnå inflationsmålet”, sade han i ett pressmeddelande.

Protokollet kommer nagelfaras för ytterligare vägledning om utsikterna för RBA:s penningpolitik den närmaste tiden.

I Sverige publicerar SCB arbetslöshetsstatistik för april på tisdagen. Utfallet i mars blev en besvikelse när arbetslösheten steg till 8,8 procent, från 8,5 procent i februari. Säsongsrensat steg arbetslösheten från 8,2 procent i februari till 8,4 procent i mars.

SCB noterade antalet heltidsstuderande i gruppen arbetslösa ökade med 48.000, till rekordhöga 188.000, mellan mars 2012 och mars 2013. Det kan möjligen kopplas till Arbetsförmedlingens tidigare besked om att många sommarjobb anmäldes till arbetsförmedling tidigt i år, och om matchningen mellan studenter och sommarvikariat har fungerat hyggligt kanske den gruppen minskade något redan i april.

Enligt SME Direkts enkät väntas arbetslösheten i april ha varit 8,7 procent enligt orensade data, och 8,3 procent säsongsjusterat.

Den internationella tisdagsagendan bjuder också på brittisk KPI för april, klockan 10.30. Enligt Bloomberg News prognosenkät väntas KPI-inflationstakten sjunka till 2,7 procent, från 2,8 procent i mars, vilket innebär att april är den 45:e månaden i rad som den brittiska KPI-inflationen väl överstiger Bank of Englands 2-procentsmål.

Peter Dixon, ekonom på Commerzbank, noterar att prognoserna i Bank of Englands inflationsrapport pekar mot att inflationen kommer att ligga kvar över 2 procent till 2015.

På USA-aganden märks två regionala Fed-chefer på tisdagskvällen; James Bullard, Fed St Louis, talar om penningpolitik i Frankfurt, klockan 17.00, och William Dudley, Fed New York, talar under rubriken: ”Lessons at the Zero Bound” (läxor vid nollränterestriktionen) klockan 19.00.

Första tyngre hållpunkt på onsdagsagendan blir sannolikt räntebeskedet från Bank of Japan. Det väntas inga nya stimulansåtgärder, men tidningen Nikkei rapporterade på fredagen att BOJ-ledamöterna ska diskutera effekter av de stigande långräntorna, och risker och möjliga effekter av det nya inflationsmålet på 2 procent.

I Sverige publicerar SCB en ny industriinvesteringsenkät klockan 9.30. I mars-enkäten pekade planerna mot att investeringarna skulle minska marginellt, till 56,2 miljarder kronor, 2013 jämfört med 2012.

Klockan 10.30 publicerar Bank of England sitt protokoll från MPC-mötet den 8-9 maj. Givet de försiktigt positiva signalerna i bankens inflationsrapport förra veckan kan förväntningarna om mjuka signaler i protokollet troligen vara ganska dämpade.

Avgående BOE-chefen Mervyn King sade vid presentationen av rapporten att en återhämtning är i sikte för den brittiska ekonomin, och han tillade att de nya prognoserna är ”välkommen förändring”.

Möjligen kan protokollet visa att Mervyn King inte längre argumenterade för att han inte längre argumenterade för en utökning av BOE:s program för tillgångsköp i maj, vilket han och två andra ledamöter har gjort sedan i februari.

Klockan 10.30 publiceras också brittisk detaljhandelsdata för april, som väntas visa en ökning med 0,1 procent jämfört med i mars – då försäljningen sjönk 0,7 procent.

Klockan 16.00 publiceras USA-statistik över försäljningstakten av befintliga bostäder i USA, som väntas ha ökat 1,4 procent i april enligt Bloomberg News
enkät.

Efter den senaste tidens marknadssorl om hur och eventuellt när Federal Reserve kommer att börja skala ned (taper) sina månatliga obligationsköp är det dock troligt att USA-fokus på onsdagen främst riktas mot den amerikanska centralbanken; Fed-chefen Ben Bernanke ska tala om de ekonomiska utsikterna inför ett kongressutskott, klockan 16.00, och protokollet från Fomc-mötet den 30 april-1 maj publiceras klockan 20.00.

Efter att Fed-reportern Jon Hilsenrath, som på många håll betraktas som något slags inofficiellt språkrör för Fed-ledningen, publicerat en artikel om att Fed-ledningen har skissat på en strategi för hur de ska skala ned på tillgångsköpen, dock inte när det ska ske, vill många nu höra Fed-chefens syn på saken.

Ett flertal ledamöter har redan talat mycket, och länge, om att de gärna ser att en nedskalning av inköpen inleds inom en relativt nära framtid. Men när den tidigare ”relativa duvan” John Williams, Fed San Francisco, på torsdagskvällen antydde att en nedskalning av köpprogrammet kan bli aktuellt redan i sommar reagerade marknaderna med viss överraskning.

De många kommentarerna från regionala Fed-chefer den senaste tiden kan antyda att onsdagens protokoll kan komma att framstå som något ”hökaktig”. I pressmeddelandet i samband med räntebeskedet var dock den kanske viktigaste nyheten att Fomc betonade att köpprogrammet både kan utökas och minskas.

Den som hoppas på några riktigt klargörande besked från Ben Bernanke, i hans anförande inför kongressutskottet, kanske dock blir något besviken.

Ekonomerna på Credit Suisse i New York påpekar att detta är ett anförande som Fed-chefen håller varje år, och efter motsvarande anförande i maj 2012 tvingades de konstatera att Ben Bernanke inte var särskilt villig att ge några klara signaler inför junimötet.

Ben Bernanke talade även på lördagen men kommenterade då varken det aktuella ekonomiska läget eller penningpolitiken. Fedchefen talade däremot optimistiskt om framtiden, på längre sikt, och hyllade ”styrkan i de underliggande ekonomiska och sociala krafterna som genererar innovationer i den moderna världen”.

På torsdagen vänds blickarna kanske i första hand mot preliminär-PMI för maj
från ett flertal länder och områden; HSBC kickar i gång flödet med sitt
preliminära maj-PMI för Kina, som väntas ha varit oförändrat på 50,4 jämfört med
i april, enligt Bloomberg News enkät.

När det gäller europeiska PMI är intresset kanske främst inriktat mot hur det går för Tyskland efter två månader med överraskande svaga utfall. I april sjönk PMI för den tyska industrin till 48,1, marginellt över preliminärt rapporterade 47,9 men väl under de 49,0 som väntades inför den preliminära rapporten.

Ralph Solveen, ekonom på Commerzbank, noterar i ett kundbrev att nedgångarna i tyska PMI, och i viss mån även IFO-index, de senaste månaderna troligen kan kopplas vikande globala index, som innebär att Tyskland inte har haft ”vinden i ryggen”.

Samtidigt kan debatten och ett stödpaket till Cypern och det politiska dödläget i Italien ha utgjort en besvärande påminnelse om att problemen i euroområdet är långt ifrån lösta, vilket kan ha dämpat sentimentet ytterligare. Samtidigt kan färre arbetsdagar i mars ha inverkat negativt på inköpschefernas enkätsvar i april.

”På senare tid – till skillnad från för fyra veckor sedan – har knappast kommit några negativa nyheter om statsskuldkrisen. Och arbetsdagseffekten – om det fanns någon – kan ha verkat i motsatt riktning i majenkäten. Vi räknar därför inte med någon ny nedgång i maj”, skrev Ralph Solveen i ett kundbrev.

Commerzbank tror att industri-PMI för Tyskland kan ha vänt upp till 49,0 i maj, vilket är något bättre än de 48,5 som väntas enligt Bloomberg News enkät.

Beträffande industri-PMI för hela euroområdet pekar Bloomberg News prognosenkät mot en uppgång till 47,0 preliminärt i maj, från 46,7 i april. Tjänste-PMI väntas samtidigt ha stigit till 47,1 från 47,0.

Klockan 10.30 publiceras vidare preliminär BNP för första kvartalet från Storbritannien, här väntas en ökning med 0,3 procent jämfört med fjärde kvartalet och +0,6 jämfört med första kvartalet 2012 – i linje med vad som redovisades i det initiala estimatet.

Även från USA kommer preliminärt industri-PMI för maj på torsdagen; här pekar Bloomberg News enkät mot en uppgång till 52,5 från 52,1 i april. Förra veckans Empire- och Philly Fed-index för maj kom dock in långt under förväntningarna.

I övrigt på USA-torsdagsagenda märks som vanligt veckodata över nyanmälda arbetslösa, som väntas sjunka till 346.000, från överraskande höga 360.000 föregående vecka. Försäljningstakten för nya bostäder väntas vidare ha stigit 1,9 procent i april jämfört med i mars.

På fredagen redovisar Konjunkturinstitutet sin maj-barometer. Enligt SME Direkts enkät väntas den samlade barometerindikatorn ha stigit till 94,9 från 94,1 i april.

Den samlade barometern sjönk till 94,1 i april från 95,4 i mars, drivet av en nedgång för näringslivsindikatorn (med svagare detaljhandel och privata tjänstenäringar) medan hushållsindikatorn steg till 5,2, från 2,8 i mars.

Nu väntas hushållsindikatorn fortsätta stiga till 6,2 i maj, medan indikatorn för tillverkningsindustrin väntas ha varit oförändrad på -8.

Klockan publiceras den viktiga tyska konjunkturbarometern IFO-index för maj. Detta index har visserligen också sjunkit de senaste månaderna, men det har ändå indikerat en bättre konjunktur än vad som har indikerats av tyska PMI. Prognoserna pekar därmed också mot små förändringar i IFO-index för maj jämfört med april, trots att prognoserna samtidigt pekar mot en viss uppgång för tyska PMI.

Fredagen USA-agenda bjuder på data över orderingången på varaktiga varor i april. Credit Suisse USA-ekonomer räknar med en modest uppgång, ”men långt ifrån någon återhämtning av nedgången i mars” då orderingången rasade 5,8 procent (-1,5 procent exklusive transport).

”Transportsektorn bör leda vägen med hjälp av ökade flygplansorder. Underliggande mått kan bli blandad, med en nedgång exklusive transport (på grund av försvar och sequsterinfluenser) och core capex upp (på en återhämtning för maskinorder)”, skriver Credit Suisse-ekonomerna.

Bloomberg News prognosenkät pekar mot en uppgång med 1,7 procent för totala order, +0,5 procent exklusive transport och +0,7 för core capex (order kapitalvaror ex försvar och flygplan).

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto