Home > Makro: ECB-besked, sysselsättning och BNP från USA i veckan

Makro: ECB-besked, sysselsättning och BNP från USA i veckan

Räntebesked från ECB finns bland veckans höjdpunkter liksom USA:s jobbrapport för oktober, amerikanskt BNP-estimat, inköpschefsindex för tjänstesektorn och industristatistik från ett antal länder, däribland Sverige.

Måndagen börjar lite lugnt med helgstängt i Japan, amerikanska industriorder för både augusti och september samt definitivt inköpschefsindex för euroområdets industri, som väntas bekräfta den preliminära lilla uppgången till 51,3 i oktober från 51,1 i september. Ett par regionala Fed-chefer håller dessutom tal.

På tisdag kommer räntebesked från Australiens centralbank RBA, där en helt enig analytikerkår spår en oförändrad styrränta på 2,50 procent.

I statistikväg riktas inresset mot tjänste-PMI från flera länder. Svenska Silf/Swedbanks index väntas enligt SME Direkts enkät ha stigit till 54,2 i oktober från 53,3 i september, medan amerikanska tjänste-ISM väntas ha sjunkit till 54,0 från 54,4. Dessutom kommer på tisdagen även HUI:s traditionsenliga julhandelsprognos samt EU-kommissionens höstprognos.

Riksbanken protokoll från det penningpolitiska mötet den 23 oktober publiceras på onsdagen. Vid mötet lämnades reporäntan som väntat oförändrad till 1,00 procent, med fortsatta reservationer för en sänkning från Karolina Ekholm och Martin Flodén. Samtidigt var Riksbankens något mjukare än tidigare och sänkte sin reporäntebana, så att botten bli aningen lägre och den första höjningen skjuts ytterligare något framåt, mot slutet av 2014.

Swedbank skriver i ett marknadsbrev att protokollet kommer att bli mycket intressant eftersom det kan ge insikt i hur direktionen såg på en oväntat låg inflation i Sverige och den finanspolitiska osäkerheten i USA.

”Vi kommer dessutom att uppmärksamma varje diskussion om effekten på växelkursen relaterad till beslutet att sänka Riksbankens prognos för styrräntor internationellt. Dessutom kommer vi att titta på om det är gradvisa förändringar i argumentationen från den generellt hökaktiga majoriteten, givet beslutet att sänka reporäntebanan”, skriver Swedbank.

Utomlands riktas intresset mot industridata från Europa, där industriproduktionen i Storbritannien väntas ha ökat 0,6 procent i september efter en nedgång med 1,1 procent i augusti, enligt Bloomberg News enkät. Tyska industriorder spås också ha ökat i september, +0,5 procent. Vidare kommer statistik över detaljhandeln i euroområdet i september

En av veckans absoluta höjdpunkter blir ECB:s räntebesked på torsdagen, där förväntningarna om lättnader stegrats efter förra veckans statistikmix med oväntat låg inflation och rekordhög arbetslöshet. Inflationen i euroområdet sjönk preliminärt till 0,7 procent i oktober, långt under förväntningarna och den lägsta nivån på fyra år. Samtidigt var arbetslösheten i september högre än väntat, på rekordnivån 12,2 procent.

Någon räntesänkning nu i veckan är dock inte huvudspåret bland analytikerna. I Bloomberg News enkät bland 56 ekonomer tror 53 att styrräntan lämnas oförändrad på 0,50 procent medan endast tre spår en räntesänkning till 0,25 procent. Däremot väntas allmänt ECB-chefen Mario Daghi komma med mjuka besked vid den efterföljande pressträffen, och möjligen signalera lättnader vid kommande möte i december.

Commerzbank tror inte på några åtgärder vid veckans rådsmöte, utan att dessa dröjer till december då ECB kan koppla det till en ny inflationsprognos. En hint kan dock komma redan i nästa vecka.

Tänkbara alternativ till sänkt styrränta eller ny långrepa, LTRO, är att enligt Commerzbank att minska reservkraven eller att upphöra med de veckovisa likviditetsdränerande repor som infördes i samband med programmet för tillgångsköp, SMP.

Även BOE lämnar räntebesked på torsdagen, där analytikerna är eniga om att vare sig styrräntan eller programmet för tillgångsköp kommer att röras.

Från Tysklans kommer statistik över industriproduktionen i september, väntat oförändrad från augusti.

På USA-agendan står det första estimatet över BNP-utvecklingen det tredje kvartalet, där analytikerna i Bloomberg News enkät räknar med en nedväxling till 1,9 procents tillväxt i beräknad årstakt från 2,5 procent under det andra kvartalet.

”Med tanke på de federala nedskärningarna, som fick effekt i mars, är en tillväxt nära trenden inte så sålig. Dessutom ökar det förhoppningarna om ett ökat momentum nästa år när motvindarna från finanspolitiken börjar mojna”, skriver Commerzbank i ett marknadsbrev, där de spår starka ökningar av bygginvesteringarna under det tredje kvartalet, medan privatkonsumtionen däremot väntas bli svag.

På torsdagen kommer dessutom veckostatistiken över nyanmälda arbetslösa, som spås ha sjunkit tillbaka något från den upptryckta nivån de befinner sig på till följd av tidigare problem med rapporteringen i Kalifornien.

På torsdagen håller finansutskottet en öppen utfrågning om penningpolitiken med Riksbankschef Stefan Ingves och vice Riksbankschef Martin Flodén, och SCB publicerar utvecklingen av småhuspriserna i oktober.

Fredagens höjdpunkt blir den amerikanska sysselsättningsrapporten för oktober, där den statliga nedstängningen väntas ha satt negativa avtryck.

Enligt Bloomberg News tror analytikerna att sysselsättningstillväxten växlade ned till 125.000 personer i oktober från oväntat låga 148.000 i september. I privat sektor väntas sysselsättningen ha ökat med 130.000 personer och arbetslösheten spås ha stigit till 7,3 från 7,2 procent.

Credit Suisse skriver i ett marknadsbrev att stängningen bör ha haft en viss påverkan på sysselsättningen, även om det är svårt att uppskatta exakt hur stora de är.

De direkta effekterna på offentlig sysselsättning bör ha varit små, eftersom permitterade statliga anställda bör räknas som sysselsatta i statistiken på grund av att de arbetade vid någon tidpunkt under mätperioden.

Mätveckan är denna gång den 6-12 oktober, men då statliga anställda har en löneperiod på två veckor räknas de som sysselsatta om de arbetat någon gång mellan 6 och 19 oktober, vilket de flesta bör ha gjort. Den statliga nedstängningen upphörde den 17 oktober.

Den stora frågan är i stället andrahandseffekterna, exempelvis i privata företag med statliga kontrakt. Sådana effekter bör dock hur som helst vara tillfälliga och ganska små, enligt Credit Suisse.

De tror i stället att arbetslösheten påverkats desto mer, eftersom den mäts genom en hushållsundersökning som genomfördes just under den statliga stängningen. Till skillnad från företagsenkäten räknas här bara en vecka, 6-12 oktober, som mätperiod.

Credit Suisse spår att arbetslösheten därför tillfälligt stiger till 7,5 procent i oktober när flera hundra tusen statligt anställda plötsligt klassificeras som arbetslösa på grund av att de inte är på arbetet under mätveckan.

Bankens ekonomer påpekar också att statistiken kommer att bli mindre tillförlitlig än vanligt, vilket är ”problematiskt” för det databeroende Federal Reserve.

Av vägledande statistik visade ADP på en oväntat svag utveckling i privat sektor, där sysselsättningen steg med 130.000 personer i oktober.

Från USA kommer även statistik över privata inkomster och privatkonsumtion i september samt preliminärt Michigan-index över konsumentförtroendet i november. Till kvällen talar Fed-chefen Ben Bernanke vid en IMF-konferens.

Tysk handelsstatistik liksom fransk industriproduktion vankas också på fredagen. Här hemma kommer Arbetsförmedlingens statistik över arbetslösheten i oktober liksom industridata från SCB. Enligt SME Direkts prognosenkät väntas industriproduktionen ha stigit 1,0 procent i september efter en oväntad nedgång med 2,3 procent i augusti. Jämfört med motsvarande månad föregående år väntas industriproduktionen ha sjunkit 0,3 procent.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto